Hyvä kielitaito edistää ekonomin etenemistä uralla

Miten kielitaito vaikuttaa ekonomien uraan ja urakehitykseen? Hyvä kielitaito edistää ekonomin etenemistä urallaan. Kielitaitoinen ekonomi on myös tyytyväinen työhönsä. Niinpä jo kyltereistä alkaen kaikkien kannattaa panostaa kielitaitoonsa.

Suomen Ekonomit on tutkinut kielitaidon vaikutusta ekonomien urakehitykseen vuosina 2011 ja 2013. Jo aiemmassa tutkimuksessa havaittiin, että kieli voi sekä estää että mahdollistaa uudenlaista uraliikkuvuutta, koska kieli vaikuttaa henkilön valmiuteen ja halukkuuteen vastata urahaasteisiin.

Kielitaidon puute ja konsernikielen – joka on nykyisin usein englanti – hallinta on joillekin ekonomeille urapolun todellinen este. Hyvä kielitaito voi toisaalta olla myös ponnahduslauta uusiin, entistä kiinnostavampiin urakokemuksiin.

Verrattuna organisatorisiin, hierarkkisiin, maantieteellisiin tai ammatillisiin raja‐aitoihin työyhteisöissä kielellinen raja-aita pysyy usein suhteellisen näkymättömänä ja huomaamattomana. Tämä johtuu siitä, että ekonomit ovat keskimäärin hyvin kielitaitoisia. Puolet ekonomeista käyttää kolmea tai useampaa kieltä työssään.

Se kuinka yksittäistä kieltä osataan, on uran kannalta kuitenkin tärkeämpää kuin osattavien vieraiden kielten määrä. Englannin taitaminen alkaakin olla minimivaatimus ekonomin urapolulla. Konsernikielen olemassaolosta huolimatta organisaatiossa käytetään monesti useita työkieliä rinnakkain.

Tutkimuksen perusteella yritysten kannattaa palkata kielitaitoista väkeä ja investoida henkilöstönsä kielikoulutukseen myös siksi, että kielitaitoiset ovat tyytyväisempiä uraansa. Kielitaito on osa urapääomaa, ja sen kehittäminen vaikuttaa yksilön menestymiseen urallaan. Tulevien ekonomien kannattaa panostaa kielitaidon hankkimiseen englannin lisäksi myös muissa kielissä.

Vuoden 2013 tutkimuksessa lanseerattiin kielellisen yhteensopivuuden käsite. Se tarkoittaa yksilön taitoa kommunikoida niillä kielillä, joita työssä tarvitaan esimerkiksi esimiehen, työtoverien ja asiakkaiden kanssa.

Tutkimuksen mukaan kielellinen yhteensopivuus on sitä parempi, mitä enemmän kieliä osaa. Kun ekonomin kielitaito on hyvä, hän on sekä tyytyväinen uraansa että myös käytännössä edennyt urallaan hyvin. Monen mielestä kielitaito on ylipäänsä edellytys työtehtävien hoitamiseksi sujuvasti. Lisäksi hyvä kielitaito parantaa myös uraliikkuvuutta, mikä on tärkeää työelämän muuttuessa.

Näin tutkittiin

Suomen Ekonomien raportissa 2/2011 Kielikysymys – este vai mahdollisuus ekonomien uraliikkuvuudelle? (Maria Järlström, Rebekka Piekkari, Tiina Jokinen) selvitettiin, miten kieli vaikuttaa uraliikkuvuuteen muuttuvassa työympäristössä. Tässä Suomen Ekonomien, Vaasan yliopiston ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimuksessa yhdistyivät uudella tavalla konsernikielen tutkimus monikansallisissa yrityksissä ja uratutkimus.

Sähköiseen kyselyyn vastasi 629 henkilöä, ja otanta oli tehty huhtikuussa 2011 Suomen Ekonomien jäsenistä.

Lue koko raportti

_______________________________

Vuoden 2011 pilottitutkimukselle jatkoa seurasi samojen tahojen vuonna 2013 julkistetussa tutkimuksessa Kielitaito, kielellinen yhteensopivuus ja uraliikkuvuus (Maria Järlström, Rebecca Piekkari).

Hankkeen tarkoituksena oli selvittää, kielitaidon, konsernikielen ja kielellisen yhteensopivuuden vaikutuksia uraan. Kohteina oli neljä eri liittoa: Suomen Ekonomit sekä Tekniikan akateemiset TEK, Uusi Insinööriliitto UIL ja Driftingenjörsförbundet i Finland DIFF. Suomen Ekonomeissa kysely toteutettiin Vaasan ekonomien keskuudessa, ja siihen vastasi syksyllä 2012 noin 170 ekonomia. 

Lue koko raportti (Aalto-yliopiston sivuilla)

Ota yhteyttä

Tutkimuspäällikkö

Juha Oksanen

p. +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi