Ekonomien liittokokous Savonlinnassa: Osaamistili ratkaisu osaamisen kohtaanto-ongelmaan

Uutinen 16.11.2018

Osaaminen ja sen jatkuva kehittäminen on Suomen Ekonomien uuden strategian kulmakivi. Osaamisen kehittämisessä ei ole enää kyse vain siitä, että ihmiset pitävät työarjessa itsensä suurin piirtein ajan tasalla, vaan siitä on tullut elintärkeä kysymys työmarkkinapotentiaalin säilyttämisen näkökulmasta.


Korkeakoulujärjestelmästä tehtävä jatkuvan oppimisen paikasta riippumaton alusta

Työmarkkinoilla on opittava jatkuvasti uutta ja nähtävä pitkälle eteenpäin – niin yksilöiden kuin kokonaisten yritysten ja organisaatioiden. Tarve uuden oppimiselle tulee jatkossa vain lisääntymään ja tähän tarpeeseen on kyettävä vastaamaan joustavasti ja nopeasti. ”Nykyinen korkeakoulujärjestelmä pitää päivittää jatkuvan oppimisen alustaksi, jossa tutkintoon johtavan koulutuksen rinnalla myös lyhyemmät osaamiskokonaisuudet saavat suuren painoarvon ja myös tarvitsemansa rahoituksen”, toteaa Suomen Ekonomien koulutuspolitiikan asiantuntija Suvi Eriksson.

Ekonomit on yhdessä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ja Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa esittänyt Suomen korkeakoulujen kansallisen alustamaisen toimintamallin luomista. Tässä mallissa opiskelija voisi joustavasti hyödyntää korkeakoulujen opintokokonaisuuksia kansallisesti, korkeakoulurajoista ja maantieteen rajoituksista välittämättä. ”Alustamainen toimintatapa sopii hyvin myös työuran aikaiseen oppimiseen ja tukee tavoitetta pitää korkeakoulutus saavutettavana ympäri Suomea", Eriksson huomauttaa.

Osaamistili takaisi jatkuvan oppimisen tulevaisuuden

Koulutuksen rahoittamista varten Ekonomit on yhtenä tahona ehdottanut ns. osaamistilin perustamista. Tässä kolmikantaisessa rahoitusjärjestelmässä maksajina olisivat niin työntekijät ja työnantajat kuin yhteiskuntakin. Osaamistilin myötä jokainen työikäinen saisi itselleen vuosittain osaamissetelin, jonka voisi käyttää osaamisen kehittämisen kustannuksiin.

”Osaamistilillä haluamme aloittaa keskustelun keinoista, jolla elinikäisen oppimisen haasteita tulevaisuudessa ratkaistaan”, kertoo Suomen Ekonomien toiminnanjohtaja Anja Uljas. Osaajapula on jo kasvava huolenaihe, joten myös yksilöt on heräteltävä huomaamaan oman osaamisen kehittämisen tärkeys. ”Osaamistilillä tuettaisiin koulutuksen kysyntälähtöisyyttä sekä tarjonnan kasvamista ja joustavuutta. Tällä mallilla pystyttäisiin vastaamaan myös työmarkkinoilla olevaan osaamisen kohtaanto-ongelmaan ja löytämään parhaat tekijät tehtäviinsä ympäri Suomen”, Uljas täydentää.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Anja Uljas, puh. 040 550 0712

Suomen Ekonomit pitää liittokokouksensa Savonlinnassa Ravintola Paviljongissa lauantaina 17.11.2018 alkaen klo 12.30. Median edustajat ovat tervetulleita paikalle.