Kannustava verotus mahdollistaa yhteiskunnan kasvun

Blogi 22.5.2019

Timo Saranpää puheenjohtaja, Suomen Ekonomit


Verotuksen tarkoituksena on ylläpitää hyvinvointivaltion palveluita, kuten kouluja, teitä ja terveydenhuoltoa. Veropohjan tulee olla laaja, jotta näitä palveluita voidaan jatkossakin ylläpitää. On kuitenkin kestämätöntä, että hallitusneuvotteluiden alla on väläytelty ajatuksia veropolitiikasta, jossa veropohjaa laajennettaisiin mm. yrittäjävähennyksen lakkauttamisella sekä solidaarisuusveron alarajan alentamisella. Ahneus ei ole valttia, ei edes veropolitiikassa.

Yrittäjävähennyksen käyttöönotto vuonna 2017 toi yksinyrittäjät samalle viivalle yhteisöveron piirissä olevien yritysten kanssa. 82 prosenttia yrittäjävähennyksen saajista tienasi vuoden aikana korkeintaan 55 000 €. Tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että pienyrittäjät hyötyivät uudistuksesta.

Ruotsi pidemmällä verouudistuksissa

Yksinyrittäjyys on Suomessa yrittäjyyden yleisin muoto. Heistä suurin osa on elinkeinonharjoittajia. Moni kokee itsensä työllistämisen mielekkäänä vaihtoehtona ja yhä useammin palkansaaja työskentelee myös yrittäjänä. Esimerkkinä tällaisesta järjestelystä on palkansaaja, joka vapaa-aikanaan myy omaa osaamistaan oman toiminimen tai yrityksen kautta. Työllisyyden kannalta on merkittävää, että monella yksinyrittäjällä on myös toiveita palkata työntekijöitä ja kasvattaa yritystään.

Etenkin ansiotuloverotuksen keventäminen ja solidaarisuusverosta luopuminen parantaisi yksinyrittäjien asemaa. Ruotsissa sosiaalidemokraattivetoinen hallitus aikoo tehdä nämä uudistukset ja tämän lisäksi vielä leikata työvoimakustannuksista. Ruotsin työllisyysaste on jo nyt korkeampi kuin Suomen ja uudistusten avulla pyritään nostamaan työllisyysastetta entisestään. Ruotsissa vallitsee ymmärrys siitä, että työllisyyden merkitys on korvaamaton hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi.

Ahkeruudesta pitää palkita

Suomen Ekonomit on nostanut hallitusohjelmatavoitteissaan esille ansiotuloverotuksen keventämisen kaikissa tuloluokissa, solidaarisuusverosta luopumisen, progression muuttamisen kannustavammaksi sekä verotuksen painopisteen ohjautumisen kulutus- ja haittaveroihin. Ansiotuloverotuksen keventämisen lisäksi on huolehdittava siitä, että rajaveroaste ei missään tilanteessa nouse yli 50 prosentin.

Suomen menestys nojaa korkeaan osaamiseen ja ahkeriin osaajiin. Siksi jokaista tulisi kannustaa menestymään - oli sitten palkansaaja, yrittäjä tai mahdollisesti jotain siltä väliltä. Hallituksen on siksi laadittava veropoliittinen ohjelma, joka tekee työnteosta kannattavaa.

Toivon viisautta ja rohkeutta tehdä päätöksiä, joilla Suomi kehittyy jatkossakin osaamisen mallimaana, jossa saa epäonnistua ja ennen kaikkea onnistua!