Kauppatieteiden opiskelijoilla erinomaisen hyvä kesätyötilanne

Uutinen 27.11.2018

Kauppatieteellistä yliopistotutkintoa suorittavat opiskelijat eli kylterit ovat kyselyn perusteella työllistyneet kesällä 2018 erittäin hyvin.


Vastaajista 92 % oli kesän aikana jonkinlaisessa työsuhteessa.

Suomen Ekonomien teettämään tutkimukseen vastasi 1654 vastaajaa. Kyselyn pohjalta Suomen Ekonomit tekee vuosittaiset kesätyöpalkkasuositukset. Julkaisemme uudet kesätyön palkkasuositukset vuodelle 2019 joulukuun puolessa välissä.

Kesätyötilanne oli yleisesti ottaen erinomainen. Vastaajista vain 1,5 % haki töitä tuloksetta ja ainoastaan 1 % ei ollut hakenut töitä tai opiskellut. Vastaajilla on myös paljon aiempaa työkokemusta, sillä 60 %:lla vastaajista on yli kaksi vuotta työkokemusta.

Kyltereiden työt painottuvat pääkaupunkiseudulle, sillä kesätyössä olleista 44 % työskenteli pk-seudulla. Kylterit työllistyvät pääasiassa yksityiselle sektorille, sillä vain noin 10 % työllistyi julkiselle sektorille. Aikaisempien vuosien tapaan suosituimpia kesätyötehtäviä ovat asiakaspalvelu- ja myyntitehtävät, taloushallinnolliset tehtävät ja asiantuntijatehtävät. Positiivista on se, että noin 73 % vastaajista on saanut mielestään vähintään kohtalaisesti (47 % hyvin tai erinomaisesti) koulutustaan vastaavaa työtä. 
 

Keskipalkat lähellä suosituksia
 

Kylterien kesän bruttokuukausipalkan keskiarvo on 2503 euroa ja mediaani 2107 euroa. Verrattuna edelliseen syksyyn, keskiarvossa on nousua jopa 15,6 %, mediaanissakin 4,5 %. Yksityisellä sektorilla palkkamediaani oli 2200 ja -keskiarvo 2550 euroa.

Pääkaupunkiseudulla ansaitaan suurempia palkkoja kuin muualla Suomessa. Pk-seudun mediaanipalkka kesätöistä on 2300 euroa ja muun Suomen mediaani 2000 euroa, vastaavat keskiarvot 2645 ja 2345 euroa. Maantieteellisten erojen lisäksi myös opintopistemäärällä näyttää olevan vaikutusta keskimääräiseen kuukausipalkkaan. Alle 120 opintopistettä suorittaneiden mediaanipalkka on 2000 euroa ja yli 220 opintopistettä suorittaneiden mediaanipalkka 2350 euroa.

Työssä olleista vastaajista noin 56 % totesi, etteivät he saaneet suositusten mukaista palkkaa. osuus laski edellisvuodesta neljällä prosenttiyksiköllä.

Kaikkein kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin älykello. Voittaja on Jeri Hömppi LUT:sta.