Kyltereillä hyvä kesätyötilanne 2019 – asiakaspalvelu- ja myyntitehtävät suosituimpia

Uutinen 19.12.2019

Kesän 2019 työllistymistilanne oli kauppatieteiden opiskelijoille eli kyltereille hyvä. Kyltereistä noin 93 prosenttia oli kesän aikana töissä ja vain noin kaksi prosenttia haki töitä tuloksetta. Työkokemusta puuttui vain noin prosentilla vastaajista. Suurin osa kyltereistä työllistyi pääkaupunkiseudulle.


Suomen Ekonomit toteutti syksyllä 2019 kauppatieteellistä yliopistotutkintoa suorittavien opiskelijoiden kesätyökyselyn 23. kerran. Kyselyn tavoitteena on kerätä ajankohtaista tietoa kesätyö- ja palkkaustilanteesta. Kyselyn pohjalta Suomen Ekonomit tekee vuosittaiset palkkasuositukset kylterien kesätöitä varten.

Miten ja minne kylterit työllistyivät?

Kesän 2019 aikana noin 93 % kyltereistä on ollut jonkinlaisessa työsuhteessa ja vain 2 % oli hakenut kesätöitä tuloksetta. Kylterien työkokemus myös ennen kesää 2019 oli hyvällä mallilla, sillä 58 % vastaajista oli työkokemusta yli kaksi vuotta ja vain yhdellä prosentilla ei ollut lainkaan työkokemusta ennen kesää 2019.

Suurin työssäkäyntialue oli pääkaupunkiseutu, noin 43 % osuudella kaikista vastauksista. Muita suosittuja työssäkäyntialueita olivat Turku ja alle 50 000 asukkaan kaupungit, molemmat noin 10 % osuudella. Vain 2 % vastaajista työskenteli ulkomailla, suosituimmat maat olivat Ruotsi ja Saksa.

Kylterit työllistyivät pääasiallisesti yksityiselle sektorille. Vain noin 15 % kyltereistä työllistyi julkiselle sektorille. Suurin ja suosituin kesätyötehtäväalue oli asiakaspalvelu ja myyntitehtävät -alue (29 %) Toiseksi suurin tehtäväalue oli taloushallinnolliset tehtävät (16 %) ja kolmanneksi suurin erilaiset asiantuntijatehtävät (12 %).

Miesvaltaisia tehtäväalueita olivat materiaalitaloudelliset tehtävät ja asiantuntijatehtävät. Naisvaltaisia tehtäväalueita olivat puolestaan henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät sekä assistentti- ja sihteeritehtävät.

Melkein 70 % kyltereistä koki, että työtehtävät vastasivat koulutuksen asettamaa tasoa vähintään kohtalaisesti.

Naiset tienasivat kesällä enemmän

Tutkimuksessa huomattiin, että kylterien palkkojen välillä on eroja, jotka johtuvat muun muassa työpaikkojen sijainnista, opintopisteiden määrästä, työn vastaavuudesta koulutukseen sekä sukupuolesta.

Kylterien keskipalkka kesällä 2019 oli 2203 euroa ja vastaava mediaanipalkka 2100 euroa.

Miesten kesätyöpalkan keskiarvo oli 2183 euroa ja mediaanipalkka 2100 euroa. Vastaavasti naisten kesätyöpalkan keskiarvo oli 2219 ja mediaanipalkka 2149 euroa. Bruttovuosiansioiden mediaani oli molemmille sukupuolille 11 000 euroa.

Naiset tienasivat kesätöissä tutkimuksen mukaan keskimäärin paremmin kuukaudessa kuin miehet, mutta miehillä oli korkeammat vuosiansiot.

Liki puolelle suositusten mukaista palkkaa

Tutkimuksessa käy ilmi, että pääkaupunkiseudulla ansaitaan keskimäärin hiukan enemmän kuin muualla Suomessa. Mediaanipalkka pääkaupunkiseudulla oli 2100 euroa ja muualla Suomessa vain 2000 euroa.

Työssäkäyntialueen lisäksi opintopisteiden suorittaminen ja työnvastaavuus omaan koulutukseen nähden nostavat keskimääräistä palkkatasoa.

Alle 120 opintopistettä suorittaneiden mediaanipalkka oli tutkimuksessa 2100 euroa ja yli 220 opintopistettä suorittaneiden mediaanipalkka 2200 euroa. Ne kylterit, joiden kesätyö vastasi erinomaisesti koulutusta, ansaitsivat keskimäärin 2168 euroa ja heidän mediaanipalkkansa oli 2100 euroa. Vastaavasti ne kylterit, joiden kesätyö ei vastannut lainkaan koulutusta, ansaitsivat keskimäärin 2084 euroa ja heidän mediaanipalkkansa oli 2000 euroa.

Kyselyyn vastanneista kyltereistä noin 46 prosenttia vastasi, että he saivat suositusten mukaista palkkaa kesätyöstä. 

Katso kesätyöpalkkasuositukset vuodelle 2020 

Tutkimuksen taustaa

Suomen Ekonomien kesätyökyselyyn vastasi yhteensä 1517 henkilöä, suuruusluokka on vakiintunut viime vuosina. Vuoden 2019 tutkimuksen suoritti kauppatieteiden kandidaatti Jaakko Koskela.

Lue lisää ja tutustu koko raporttiin