Kylterit tekevät hyvää

Blogi 15.10.2018

Niko Pankka Puheenjohtaja, Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat - Boomi ry


Perinteillä on merkitystä. Jo vuosikausia kylteriainejärjestöjen hallitusten tehtävänkuvaan on sisältynyt edustaminen sekä paikallisesti että kansallisella tasolla. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan lisäksi tähän edustamiseen on kuulunut olennaisena osana osallistuminen vuosijuhliin ympäri Suomea. Vaikkakin perinteitä tulee kunnioittaa ja ne ovat olennainen osa opiskelijakulttuuria, olemme kylteriainejärjestöissä tulleet siihen tulokseen, että niitäkin voi ja tulee uudistaa. Nyt on aika tehdä jotain toisin.

Pukuloisto, juhlavat puheet sekä tutustuminen muihin kyltereihin ovat olleet mukana opiskelijayhteisömme toiminnassa jo pitkään. Tervehdysten ja juhlahumun lisäksi vierailevat hallituslaiset ovat etiketin mukaisesti pitäneet iltajuhlaa edeltävässä cocktailtilaisuudessa pienimuotoisen tervehdyksen sekä antaneet lahjan juhlia isännöivälle järjestölle. Lahjojen sisältö on vaihdellut laidasta laitaan ilmapalloista kolmipyöräisiin ja vaahtokarkkeihin; keskiössä on aina ollut pilke silmäkulmassa sekä rehti toverillinen yhteishenki kylterikaupunkien välillä.

Vaikkakin perinteitä tulee kunnioittaa ja ne ovat olennainen osa opiskelijakulttuuria, olemme kylteriainejärjestöissä tulleet siihen tulokseen, että niitäkin voi ja tulee uudistaa. Perinteet eivät ole itseisarvo. Opiskelijayhteisössä huumorin ja yhteenkuuluvuuden tunteen säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää, mutta näitä asioita voidaan toteuttaa myös toisella tavalla. Tavalla, jolla on kauaskantoisempia ja konkreettisempia seurannaisvaikutuksia. Näin ollen syksystä 2018 eteenpäin kylteriainejärjestöt tulevat lahjoittamaan aikaisemmin vuosijuhlalahjoihin käytetyt varat suoraan hyväntekeväisyyteen.

Luonnollisesti aineettomia lahjoja on suosittu ennenkin ja hyväntekeväisyyskohteet lahjoituskohteina ovat olleet osana lahjarepertuaaria jo pitkään. Tästä huolimatta koko vuosijuhlien vieraslistaa tarkasteltaessa koherentin kokonaisuuden muodostaminen ei ole ollut mahdollista; lahjojen sisältö on vaihdellut suuresti. Nyt kylterit ottavat kollektiivisen askeleen kohti uutta perinnettä, jolla on suurempi vaikutus ympäröivään maailmaan, jossa elämme. Uskomme, että yhteisessä rintamassa saamme aikaan enemmän kuin yksittäisinä toimijoina.

Kylterit ovat tunnistaneet kauppatieteellisen alan sekä laajemmin korkeakouluopiskelijoiden edustajina oman yhteiskuntavastuunsa. Haluamme konkreettisemmin osoittaa olevamme mukana tekemässä parempaa Suomea sekä laajempaa kansainvälistä yhteistyötä. Haastammekin myös muut korkeakouluopiskelijat liittymään samaan rintamaan; me voimme ja pystymme muuttamaan maailmaa.

Kylteripuheenjohtajaverkoston puolesta,

Niko Pankka, puheenjohtaja
Tampereen yliopiston kauppatieteiden opiskelijat - Boomi ry