Liittokokousviikonloppu pähkinänkuoressa

Blogi 17.6.2019

Elis Höckerstedt Puheenjohtaja, Kylteriyhteisö Merkantila Klubben


Suomen Ekonomien sääntömääräinen kevätliittokokous pidettiin toukokuun viimeisenä lauantaina Tampereen yliopiston Linna-rakennuksessa.

Kokoukseen oli kutsuttu jokaisesta jäsenyhteisöstä vähintään yksi edustaja, jonka tehtävä on viedä eteenpäin jäsentensä mielipiteitä ja toimia heidän äänioikeutettuna edustajanaan. Itse liittokokouksen päämääräisenä aiheena oli viime vuoden vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen tarkastelu, joiden avulla pystyttiin antamaan vastuuvapaus viime vuoden tilivelvollisille.

Liittokokouksen ympärillä jäsenyhteisöjen edustajat keskustelivat ja työstivät Suomen Ekonomien uutta hallintomallia, joka kuuluu uuteen Vapauta potentiaalisi-strategiaan. Hallintomallissa kuumana keskusteluaiheena on esimerkiksi eri jäsenmuodot ja se, miten päätösvalta Suomen Ekonomien sisällä jakautuu.

Liittokokousviikonlopun perjantaina ekonomi- sekä kylteriyhdistysten puheenjohtajat kokoontuivat pohtimaan Suomen Ekonomien hallintomallin metamallia, jonka syysliittokokouksen asettama työryhmä oli työstänyt valmiiksi.

Metamallin perusta on työstetty kuluvan kevään aikana, ja työryhmän tavoitteena on ollut miettiä erilaisia tapoja mahdollistaa suorajäsenyys liittoon sekä uuden valtuustomallin luominen. Työryhmän esittelemä ehdotus pohjautui valtuustomalliin, joka antaisi paremmat mahdollisuudet yksittäiselle jäsenelle olla mukana vaikuttamassa suoraan liiton toimintaan tuomalla päätöksenteko lähemmäs jäsentä.

Käsittelyssä oli kahdeksan eri toimeksiantoa ja puheenjohtajat jaettiin ryhmiin tavalla, joka mahdollisti eri kokoisten yhdistysten sekä paikkakuntien mielipiteet jokaiselle toimeksiannolle. Toimeksiannoissa pohdittiin Suomen Ekonomien jäsenten sekä yhdistysten rooleja, mahdollisen valtuuston perustamista, hallituksen valintaa, luottamustehtäviä ja mitä Suomen Ekonomeissa pitäisi muuttaa tai säilyttää.

Ryhmissä käytiin hyvää keskustelua ja tuotiin esille monipuolisia ja toimintaa kehittäviä ideoita suora- ja vapaavalintaisesta jäsenyydestä, yhdistyksistä ammatin perusteella, valtuuston kokoonpanosta ja valinnasta sekä viestinnän parantamisesta.

Lauantaina vuorossa oli liittokokous. Ennen kokousta Tampereen Yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan dekaani Matti Sommarberg esitteli osallistujille uutta yliopistoa sekä piti vaikuttavan esityksen kompleksisten muutosten johtamisesta – iso kiitos tästä!

Liittokokouksen aluksi annettiin huomionosoitukset Suomen Ekonomeissa arvokkaasti toimineille henkilöille. Tämän jälkeen käytiin läpi vuoden 2018 vuosikertomus, tilinpäätösesitys sekä tilintarkastuskertomus. Näissä ei moitteita löytynyt, joten liittokokous vahvisti edellä mainitut ja antoi viimevuoden toimijoille vastuuvapauden. Liittokokouksen päätteeksi toiminnanjohtaja Anja Uljas piti katsauksen alkuvuoden toimintaan.

Kokouksen päätyttyä aiheeksi nousi jälleen hallintomalli. Nyt oli vuorossa toimeksiantojen läpikäynti, joita puheenjohtajat olivat perjantaina työstäneet. Näin vahvistimme kaikkien yhdistysten mielipiteiden kuuntelemisen. Keskustelu yltyi vilkkaaksi mutta rakentavaksi. Näillä eväillä työryhmän on hyvä jatkaa eteenpäin hallintomallin rakentamista.

Lopuksi haluisin kiittää jokaista kevätliittokokoukseen osallistunutta, niin paikallaolijoita kuin livelähetyksen kautta seuranneita. Jos teillä herää lisää kysymyksiä tai kenties ehdotuksia tulevasta hallintomallista, ottakaa yhteyttä yhdistyksenne puheenjohtajaan, niin hän vie asian eteenpäin!