Opiskelijat päätöksenteossa vapauttavat potentiaalin

Blogi 31.5.2019

Sandra Saranpää Hallituksen puheenjohtaja, Turun KY - Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry


Turun kauppakorkeakoululle myönnettiin huhtikuussa AACSB-akkreditointi, laatuleima, joka on myönnetty vain 5 %:lle kauppatieteellisistä yksiköistä maailmassa. Tämä laatuleima kuvastaa opetuksen ja tutkimuksen laadukkuutta sekä aktiivista opetussuunnitelman kehitystyötä ja opiskelijoiden oppimistavoitteiden saavuttamista.


Turun kauppakorkeakoulu sai prosessissa erityisen hyvää palautetta opiskelijoiden sitouttamisesta päätöksentekoon. Tämä ainutlaatuinen yhteistyö opiskelijoiden ja kauppakorkeakoulun henkilökunnan välillä oli merkittävä vuosien mittaisessa akkreditointiprosessissa ja toimii tärkeässä roolissa kauppakorkeakoulun arjessa.
 
Opiskelijoiden osallistuminen päätöksentekoon tapahtuu meillä Turussa monilla eri tasoilla. Opiskelijaedustajia istuu eri toimielimissä aina laajennetusta johtoryhmästä pienempiin toimikuntiin. Lisäksi avointa keskusteluyhteyttä pidetään yllä esimerkiksi säännöllisillä tapaamisilla dekaaniston ja johtoryhmän kanssa sekä sähköpostin välityksellä.
Minä näen opiskelijan osallistumisen päätöksentekoon eräänlaisena asiantuntijatyönä – opiskelijoilla on käytännön näkemys opiskeluun liittyviin asioihin ja tuntemus omasta heimostaan, meistä opiskelijoista ja tulevista ekonomeista. Tämä näkemys on päätöksenteossa korvaamatonta ja sen kautta voidaan vapauttaa opiskelijayhteisössä vallitseva potentiaali.
Opiskelijavaikuttamisessa, kuten asiantuntijatyössäkin, luottamuksen rooli korostuu. Turun kauppakorkeakoulussa luottamus rakentuu vahvan yhteisön varaan, mikä jakaa samat arvot ja pyrkii kohti yhteisiä tavoitteita. Yhteisistä sopimuksista pidetään kiinni ja eri toimijoita arvostetaan omien aihealueidensa asiantuntijoina. Hyvien suhteiden luominen opiskelijoiden ja muiden päättäjien välillä on ensiarvoista yhteistyölle ja keskusteluyhteyttä eri tahojen välillä tulee aktiivisesti ylläpitää. Tärkeintä on kuitenkin kaikkien osapuolien ymmärrys hyvän yhteistyön roolista menestyksekkään päätöksenteon taustalla.
 
Haluan nähdä myös Suomen Ekonomit yhteisönä, joka osallistaa opiskelijoita aktiivisesti päätöksentekoon ja ymmärtää sen kylterien ja ekonomien laatuyhteistyön arvon. Yhdessä voimme rakentaa Suomen Ekonomeista entistä vahvemman, yhtenäisen heimon, johon kauppatieteilijät nyt ja tulevaisuudessa tuntevat aidosti kuuluvansa.