Paikallisen sopimisen edistämiseen tarvitaan luottamusta ja rohkeutta

Blogi 11.7.2019

Riikka Sipilä Asiamies, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka, Suomen Ekonomit


Rinteen hallituksen tavoite lisätä paikallista sopimista osapuolten keskinäiseen luottamukseen perustuen on hyvä. Keinotkin ovat pitkälti samat mitä me esitimme hallitusohjelmatavoitteissamme. Sopimuksettomille aloille olisimme antaneet rohkeammin siimaa, jotta sielläkin päästäisiin kokeilemaan ja luomaan sopimisen kulttuuria.

Julkisessa keskustelussa paikallinen sopiminen nähdään toisinaan ratkaisuna kaikkeen, toisinaan nykyjärjestelmän murentajana, joka tuhoaa kaiken hyvän. Viime kädessä kyse on yhdestä työkalusta, jonka toimivuus riippuu siitä, miten sitä sovelletaan ja käytetään. 
Tosi asia on, että työelämän monimuotoisuuden lisääntyessä tulee myös paikallisen sopimisen merkitys kasvamaan. Yhä useammin asioista on tarkoituksenmukaista sopia työpaikoilla, jolloin voidaan ottaa huomioon työn, työntekijöiden ja työnantajien erilaiset tarpeet.

Sopimisen perusta kuntoon

Hallitusohjelman mukaan paikallista sopimista kehitetään huolehtimalla henkilöstön riittävästä tiedonsaannista ja vaikutusmahdollisuuksista. Tällä tavoin pyritään luomaan sopimiselle otollinen luottamuksen ilmapiiri. 

Aito paikallinen sopiminen edellyttää koulutettuja ja osaavia henkilöstöedustajia, joilla on käytössään kaikki tarpeellinen tieto ja mahdollisuus turvautua asiantuntijoiden apuun, mikäli lisätietoja asioista tarvitaan. Henkilöstöedustajilla tulee olla riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen sekä työvälineet, joilla he pystyvät selvittämään edustettaviensa näkemyksiä. 

Lisäksi tulee huolehtia mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemisesta. Siitä miten toimitaan, jos sovituista asioista syntyy erimielisyyksiä.

Sopimuksettomat alat edelleen paitsiossa

Suomen Ekonomit tavoittelee paikallisen sopimisen edistämistä ensisijaisesti työ- ja virkaehtosopimusten kautta. Tämä on myös hallituksen lähtökohta asian edistämiselle. 

Jäsenistämme puolet työskentelee kuitenkin aloilla, joilla ei ole sopimuksia. Olisimmekin olleet valmiit laajentamaan paikallisen sopimisen mahdollisuuksia myös sopimuksettomilla aloilla esimerkiksi työaikojen osalta. Ei mitään sopimisen perustaa järisyttävää muutosta, vaan pieni kädenojennus, jonka tiedämme jäsentemme kautta olevan tarpeellinen. Tämä toki edellyttäisi edellä lueteltujen reunaehtojen toteutumista. Asia ei ainakaan toistaiseksi etene.

Luottamus syntyy teoista

Hallituksellakin on ymmärrys siitä, että paikallinen sopiminen edellyttää luottamusta. Se ei synny käskemällä, vaan päivittäisistä teoista ja arjen toiminnasta. 

Luottamusta rakennetaan sitoutumalla työntekijöihin ja toisaalta työnantajaan. Sitä kasvatetaan kouluttamalla nykyistä henkilöstöä korvaamisen sijaan, kun työpaikan osaamistarpeet muuttuvat. Luottamusta syntyy, kun otetaan henkilöstö ja sen edustajat mukaan päätöksentekoon – myös ylätasolle. Muutostilanteissa aidosti mietitään yhdessä, miten paras lopputulos saavutetaan. 

Toisaalta luottamusta rakennetaan myös sillä, että ymmärretään yrityksen ydintehtävä ja sitoudutaan edistämään sitä. Kaikkien etu on, että yritys menestyy, mutta työntekijöiden ansiosta, ei kustannuksella.

Ilman rohkeutta mikään ei muutu

Luottamuksen lisäksi tarvitaan rohkeutta. Sellaista kulttuuria, joka sallii uusien asioiden kokeilemisen ilman pelkoa epäonnistumisesta ja sen seuraamuksista. Sopimisen kynnys laskee, jos asioita voidaan kokeilla tietäen, että aikaisempiin käytäntöihin voidaan palata, jos homma ei toimi. 

Suomen Ekonomit tukee paikallista sopimista, kunhan sen reunaehdoista huolehditaan. Sparraamme henkilöstöedustajiamme ja toimimme tarvittaessa tukena.  

Luottamus ja uuden kokeilemisen edellytykset luodaan kuitenkin työpaikoilla. Viime kädessä kyse on asenteesta ja halusta löytää ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia. Mielenkiintoista nähdä, muuttuuko paikallisen sopimisen osalta mikään tällä vaalikaudella.

Kesän blogisarjassa arvioidaan uutta hallitusohjelmaa Suomen Ekonomien hallitusohjelmatavoitteiden kautta. Kirjoituksia julkaistaan noin viikon välein. Tavoitteisiin voi tutustua tarkemmin TÄÄLTÄ.