Pyyteetön vuorovaikuttaminen on pitkän tähtäimen pääomaa

Blogi 2.7.2019

Säde Torkki Puheenjohtaja, kylteriyhteisö Probba ry


Ajatella, että elämme jo hyvää vauhtia kesää eteenpäin, ja lähes puolet tästä vuodesta on jo takana. Allekirjoittaneen osalta aika on tuntunut tämän vuoden puolella kulkevan lähes pikakelauksella, kiitos opiskelijajärjestötoiminnan sekä itse opiskelun.

Vaikka aika tuntuu toisinaan olevan melko kortilla, en pidä sitä lainkaan negatiivisena asiana, vaan päinvastoin tämä aika on tulevaisuuden pääomaa. 

Monissa asiayhteyksissä kuulee korostettavan net workingin eli verkostoitumisen tärkeyttä. Urakehityksen siivittäminen, kuin yhtä lailla myös monenlaiset muutkin tulevaisuuden mahdollisuudet, voidaan lukea verkostoitumisen etuihin, mutta mitä tämä mystinen käsite oikeastaan edes tarkoittaa kaikista perustavanlaatuisimmillaan? 

Verkostoituminen heijastuu toki moniin elämän eri osa-alueisiin ja varsinkin näin omalla kohdallani nuoren työelämän alkutaipaleella olevan ihmisen näkökulmasta sen tärkeys korostuu entisestään. Usein verkostoituminen käsitetään ehkä hieman pinnallisenakin vuorovaikuttamisena muiden ihmisten kanssa, jolloin tarkoitus on jäädä ihmisten mieleen, ja mahdollisesti myös hyötyä siitä jollakin tapaa. 

Voisiko verkostoitumista toisaalta ajatella syvällisempänäkin konseptina, joka tällöin linkittyisi aitoon kiinnostuneisuuteen itse vuorovaikutuksen kohteesta, ihmisestä. Itse koen ylimalkaisen verkostoitumisen hehkutuksen jopa tietyllä tapaa hieman laskelmoivanakin toimintana: tutustutaan ihmisiin luodaksemme verkkoja, joita pitkin sitten luovia eteenpäin työelämässä tai ihan elämässä yleisestikin. 

Entäpä jos verkostoituminen nähtäisiinkin aitona vuorovaikutuksena ihmisten välillä, melkeinpä jonkinasteisena ystävystymisenä. Toki käsite voi monelle ihmiselle näyttäytyä tässä mielessä jo tälläkin hetkellä, mutta sana itsessään kantaa silti osin negatiivisia ja pinnallisia konnotaatioita. Ihmissuhde sinällään tulisi kuitenkin itsessään jo olla päämäärä, ei väline johonkin muuhun.  

Aitojen ja pitkäaikaisten ihmissuhteiden solmiminen missä kohtaa elämää tahansa kantaa pitkälle. Kuka tietää, mitä ovia uudet ihmissuhteet saattavat tulevaisuudessa avata. Vaikka ihmisten kanssa vietetty aika saattaakin olla jossain määrin pois opiskelulle tai työlle uhratusta ajasta, ei tätä aikaa voi mustavalkoisesti laskea hukkaan heitetyksi. Erilaisissa yhteyksissä ja yhteisöissä solmitut ihmissuhteet muovaamat meitä ja työtä, jota teemme: kyseessä on pääoma, joka voi olla vielä itse palkallistakin työtä arvokkaampaa. Niin meille ihmisinä, kuin myös työlle, jota teemme myös muiden ihmisten ja yhteisömme hyväksi.