Rohkeutta olla erilainen

Blogi 7.5.2018

Sebastian Satola Puheenjohtaja, Warrantti ry Vaasan yliopisto, Kauppatieteet


Ammattiliittomme on murroksen partaalla. Nyt jos joskus on aika tehdä muutoksia ja profiloitua Suomen jäsenlähtöisimmäksi ja yhteenkuuluvimmaksi liitoksi, jota jokainen ekonomi kantaa ylpeydellä rinnassaan valmistumisestaan aina eläkepäivilleen saakka.

Tällä hetkellä se ei ole oletusarvo, jonka voisin allekirjoittaa. Tähän tarvitaan niin ekonomien kuin myös kyltereiden saumatonta yhteistyötä ja innovatiivisuutta, jotta käsite Suomen Ekonomien jäsen olisi meriitti eikä itsestäänselvyys.

Suomen Ekonomeihin kuulumisen tulisi olla etuoikeus, joka yhdistää ja palvelee laadukkaasti liiketoiminnan osaajia ympäri Suomen. Ekonomin tulisi pystyä lentokentän kahvilassakin kertomaan vieressä istuvalle kahvittelijalle ainutlaatuisista kokemuksista ja saaduista palveluista, joita hän ammattiliitoltaan on saanut.

Jäseneduissa ja -palveluissa tulisi ottaa uudenlainen rohkea näkökulma, jossa kokeillaan rajoja, joita muut liitot eivät ole uskaltaneet ylittää. Uuden imagon luontiin vaikuttavat alkuvaiheessa vahvasti ammattiliiton tarjoamat jäsenedut, jonka jälkituotteena yhteenkuuluvuus ja ainutlaatuinen ilmapiiri kumpuavat. Jokainen varmasti tietää Ekonomien tarjoavan esimerkiksi laki -ja palkkaneuvontaa, koulutuksia ja tapahtumia sekä työelämän edunvalvontaa, mutta erottaako nämä Ekonomit muista? Entä ovatko tarjotut edut ja palvelut sellaisia, jotka oikeasti tuottavat jäsenilleen tarpeeksi lisäarvoa?

Vertailin Ekonomien tarjoamia palveluja jäsenilleen kahden muun suuren Akavaan kuuluvan ammattiliiton vastaaviin. Ekonomit nousivat positiivisesti esiin muista Aikani-sovelluksen kautta, jota verrattavilta ammattiliitoilta ei paletistaan löytynyt. Muuten palvelutarjoamat olivat hyvin samankaltaista kaurapuuroa, jota pienille lapsille syötetään.

Jäsenetujen perusosan tuleekin rakentua työelämän tarpeita tukeviin toimintoihin ja palveluihin, mutta niille ei tulisi antaa koko painoarvoa. Ihmiset etsivät nopeasti digitalisoituvassa maailmassa helppoja ratkaisuja joka päiväiseen hektiseen elämään keventämään arkea. Ekonomien asettaman vuoden teeman - hyvinvoinnin, ei tulisi näkyä vain järjestetyissä tapahtumissa ja koulutuksissa, vaan tuoda myös lunastettavia etuja kiinteäksi osaksi jäsenistölleen saatavaksi. Tämä tulisi tuoda esiin myös niin, että pystyisimme tarjonnallamme erottumaan muista liitoista, jota tällä hetkellä on vaikea havaita.

Heitän pallon eteenpäin. Mitä jos Ekonomien jäsenetuihin kuuluisi esimerkiksi alennus yksityislääkäripalveluiden kiinteään kuukausihintaan, ilmainen premium-tili osakeanalyysiyhtiön internetsivuilla, varauskiintiöitä suosittuihin kulttuurillisiin tapahtumiin tai vaikkapa koko perheelle tarjottu paketti Netflix ja Spotify tunnuksista?

Uskon ihmisten liittyvän aktiivisemmin ammattiyhdistyksiin heille nimenomaisesti räätälöityjen etujen myötä, kuin sen faktan pohjalta, että työttömyyden iskiessä työttömyysturvaneuvonta auttaa. Tämän takia tarjontaa tulisi kehittää jatkuvasti ja löytää niitä ratkaisuja, joita jäsenet pitävät hyödyllisimpinä ja käyttökelpoisimpina.