Ryhmäcoaching boostaa oppimista

Blogi 23.2.2018

Marjut Hallavo Uravalmentaja


Yrityksissä panostetaan paljon henkilökunnan kehittämiseen, järjestetään koulutuksia, jaetaan tietoa ja luodaan toimintaa tukevia malleja ja ohjeistuksia. Miksi kuitenkin usein koulutus näkyy vain kulueränä tuloslaskelmassa, ilman todellista vaikutusta käytännön toimintatapoihin? Miksi jaettua tietoa ei sisäistetä ja pysyvää muutosta tapahdu?

Suosittelen kokeilemaan ryhmäcoachingia oppimisen tehostajana!

Olemme kaikki erilaisia ja meillä on oma luontainen tapamme käsitellä tietoa. Olemme auditiivisia, visuaalisia tai kinesteettisiä oppijoita. Kuulemastamme opimme 20 %, näkemästämme 30 %, mutta osallistavien menetelmien avulla parannamme oppimistuloksiamme jopa 90 %:iin. Ryhmäcoachingissa käytämme kaikkia edellä mainittuja oppimisen kanavia:

  1. kuuntelemalla muiden ryhmän jäsenten tarinoita,
  2. puhumalla niistä reflektoiden yhdessä muun ryhmän kanssa ja
  3. harjoittelemalla itse valmentavien kysymysten esittämistä.

Lisäksi coachin tekemät yhteenvedot selkeyttävät käsiteltäviä teemoja. Ryhmäistunnon lopuksi mietitään, mitä esille nousseista asioista ryhmän jäsenet ottavat käyttöön omassa työssään. Seuraavan tapaamisen alussa käydään vielä yhdessä läpi, miten oppeja on hyödynnetty. Kaikki nämä elementit yhdessä juurruttavat opitut asiat syvälle mieleemme ja antavat potkua käytännön tason muutoksiin.

Ryhmäcoaching on tehokas, vaikuttava ja taloudellinen oppimismenetelmä, jonka avulla saadaan tuloksia aikaan. Tapaamiset on mahdollista järjestää myös virtuaaliympäristöissä, mikä poistaa ajallisia ja maantieteellisiä esteitä vielä tehokkaammin.

Ryhmäcoaching

  • antaa motivaatiota mennä eteenpäin kohti omia tavoitteita
  • auttaa unelmoimaan yhdessä ja isommin
  • antaa vertaistukea
  • tarjoaa mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen

Yksi vetämäni virtuaalinen ryhmäcoaching on jäänyt erinomaisena esimerkkinä mieleeni. Yksi osallistujista totesi ensimmäisen tapaamisen alkuhetkillä: ”Hei kaverit, olen juuri aloittanut uudessa, vaativammassa tehtävässä ja aion hyödyntää teitä päästäkseni hyvin uuteen tehtäväni sisään.” Tämä kommentti antoi mitä parhaimman alun työskentelylle ja sai osallistujat oivaltamaan ryhmäcoachingin tarjoamat mahdollisuudet.

Tämän saman ryhmäcoachingin aikana kaikki toivat aktiivisesti yhteiseen pohdintaan omia esimiestyön haasteitaan ja ryhmä sai moninkertaisen oppimiskokemuksen niitä työstäessään. Ei siis ihme, että koko prosessi oli tämän ryhmän jäsenten mielestä yksi oman uran ehdottomasti parhaimpia oppimiskokemuksia. Ryhmässä tapahtuva käsittely auttoi arjen ongelmien käsittelyssä ja innosti toimimaan parempana esimiehenä.

Tähän loppuun haluan vielä kirjata yhden coachauksesta saamani palautteen, joka lämmittää huimasti kouluttajan sydäntä: "Parasta virtuaalisessa ryhmäcoachingissa oli, kun meistä eri taustoista tulevista osallistujista alkoi muodostua ryhmä. Tällöin välillemme syntyi luottamusta ja yhteishenkeä, joka avasi aidon yhteyden portin. Vaikka etäisyyttä välillämme oli satoja ja jopa tuhansia kilometrejä, muodostuivat keskustelumme intiimeiksi ja jokaista koskettaviksi. Sain kokea erittäin hienoja ja koskettavia hetkiä ihmisten kanssa, joita en ollut tavannut koskaan kasvotusten. Yhteen tuleminen oli äärimmäisen helppoa ja vaivatonta. Myös se oli hienoa, että saimme jokainen toimia coachina ja oppia tekemällä eikä vain kuuntelemalla. Virtuaalicoaching vaatii aivan yhtä intensiivistä läsnäoloa kuin tavallinen fyysinen tapaaminen, ellei jopa enemmänkin."

Seuraava virtuaalinen ryhmäcoaching starttaa 8.3. Ilmoittaudu nyt mukaan!