Selvityshenkilö suosittaa Ekonomien ajamaa kilpailukieltosopimusten rajaamista

Uutinen 12.6.2018

Tänään julkaistu selvitys kilpailukieltosopimusten ja salassapitosopimusten käytöstä kannattaa kilpailukieltosopimusten käytön perusteiden tiukentamista.


Selvityshenkilö Jukka Ahtelan johtopäätös raportissa on, että kilpailukieltosopimuksia koskeva sääntelymme kaipaa muutoksia.

”On ilmeistä, että kilpailukieltosopimuksia käytännössä tehdään varsin runsaasti ilman riittävää erityisen painavan syyn arviointia. Toinen argumentti on kansainvälinen kehitys”, todetaan selvityksessä.

Suomen Ekonomit on ollut liikkeellepaneva voima kilpailukieltosopimusten käytön rajaamiseksi. Kilpailukieltosopimusten käyttö on laajentunut paljon alkuperäistä tarkoitusta laajemmalle, ja jo useampaan kuin joka toiseen ekonomin uuteen työsopimukseen liittyy kilpailukieltosopimus.

Laki edellyttää kilpailukiellolle erityisen painavaa syytä, jota suurimmassa osassa sopimuksista ei kuitenkaan ole. Tällä hetkellä kilpailukieltosopimuksista ei myöskään aiheudu työnantajalle minkäänlaisia velvoitteita. Työntekijää sopimus estää menemästä töihin kilpailevaan yritykseen, ja kielto voi koskea koko toimialaa. Kilpailukieltoon liittyy yleensä työntekijälle lankeava sopimussakko.

”Kilpailukieltosopimukset rajoittavat työvoiman liikkuvuutta ja jäykistävät työmarkkinoita, eikä osaaminen ole kansantalouden kannalta tehokkaimmassa käytössä”, sanoo Suomen Ekonomien työmarkkinajohtaja Riku Salokannel.

Yksi selvityshenkilön nostama vaihtoehto on työnantajan maksama kompensaatio kilpailukiellon ajalta.

Turhia kilpailukieltoja rajoittava lakialoite on eduskuntakäsittelyssä. Aloitteen alullepanija on kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok.), ja Suomen Ekonomit toimi asiantuntijana sen valmistelussa.

”Selvityksessä on listattu varteenotettavia vaihtoehtoja tilanteen muuttamiseksi. Jatko on kiinni poliittisesta tahdosta. Jatkamme omaa vaikuttamistyötämme, jotta asiaan saataisiin hyvä ratkaisu”, Salokannel toteaa.

Myös työministeri Jari Lindström jakaa selvitysmiehen huolen – kilpailukieltosopimusten sääntelyä on tiukennettava. Seuraavaksi ministeri Lindström asettaa työryhmän valmistelemaan lainsäädäntömuutoksia, johon myös Suomen Ekonomit valmistautuu yhdessä Akavan kanssa.
 

Työmarkkinajohtaja Riku Salokannel kertoo kilpailukieltosopimusselvityksestä (video)

TEM:n tiedote: Lindström jakaa selvitysmiehen huolen: kilpailukieltosopimusten sääntelyä tiukennettava
Akavan tiedote: Aika ryhtyä toimenpiteisiin kilpailukielto- ja salassapitosopimusten ongelmien korjaamiseksi