Suomen Ekonomit hakee kahta tutkimusraportin kirjoittajaa

Uutinen 2.4.2020

Raportit voi koostaa myös kesätyönä. Raportit koskevat vastavalmistuneiden kauppatieteiden maisterien palautetta sekä kauppatieteen tohtorien uranseurantaa.


Suomen Ekonomit organisoi tutkimuksia ja selvityksiä muun muassa ekonomikoulutuksen laadusta, ekonomien työelämästä ja palkkauksesta, ekonomiurasta ja osaamisen kehittämisestä. Tutkimustietoa hyödynnetään esimerkiksi palkkaneuvonnassa, työmarkkinatoiminnassa ja koulutuspolitiikassa ekonomien ja kylterien etujen ajamiseksi. Ekonomit tarjoaa myös laadukasta tietoa yliopistoille kauppatieteellisen koulutuksen laadusta, opiskelijapalautteesta ja opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään.

Nyt haussa on kaksi tutkimusraportin kirjoittajaa. Raportoitavina aineistoina ovat 1) vastavalmistuneiden kauppatieteiden maisterien palaute vuodelta 2019 sekä 2) yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelujen ns. Aarresaari-verkoston uraseurannan tuoreimmat tohtoriaineistot kauppatieteiden maisterien osalta, ts. vuonna 2015 tutkinnon suorittaneet syksyn 2018 tilanteessa sekä vuonna 2016 tutkinnon suorittaneet syksyn 2019 tilanteessa.

Odotamme kirjoittajilta:

  • ymmärrystä suomalaisesta ekonomikoulutuskentästä 
  • kykyä tulkita tilastollista jakauma- ja keskilukudataa sekä havainnollistaa, visualisoida ja tiivistää keskeisiä tuloksia
  • sujuvan ja kieliopillisesti oikean tekstin tuottamista
  • aloitteellisuutta ja näkemyksellisyyttä
  • Excelin ja Wordin hyvää hallintaa

Raportin voi koostaa pääasiallisesti kesätyönä (molemmissa työn ohjeellinen bruttokesto n. 4 kk). Raportointi on molempien aineistojen osalta tarkoitus saada käyntiin viimeistään kesäkuun puolivälissä. Työ ei ole sidoksissa tiettyyn paikkaan, se siis onnistuu myös etätyöskentelynä mainiosti.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi palkkiotoiveineen raportointityön ohjaajana toimivalle tutkimuspäällikkö Juha Oksaselle (juha.oksanen@ekonomit.fi / p. 0405566671) maanantaihin 4.5. mennessä.