Suomen Ekonomit julkaisi opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden palkkasuositukset

Uutinen 19.12.2018

Olemme julkaisseet uudet kesätyötä, pro gradu-palkkioita ja aloituspalkkaa koskevat palkkasuositukset vuodelle 2019.


Suositukset pohjaavat Suomen Ekonomien toteuttamaan kesätyökyselyyn vuodelta 2018 sekä syksyllä 2018 toteutettuun palkkatasotutkimukseen. Kesätyökyselyyn vastasi 1650 kokopäivätyössä kesällä ollutta kylteriä.

Kyltereiden mediaanipalkka kesällä 2018 oli 2100 euroa/kk ja keskiarvo 2491 eur/kk. Vuoden 2017 vastaavat luvut olivat 2016 eur/kk ja 2166 eur/kk eli palkkataso oli etenkin keskiarvon valossa noussut melko selvästi. Ero pääkaupunkiseudun ja muun maan työmarkkina-alueiden välillä on edelleen selkeä ja kasvoi hieman edellisvuodesta: pääkaupunkiseudulla kesätöissä työskennelleiden vastaajien keskiarvopalkka oli 2624 euroa/kk, kun muualla Suomessa työskennelleiden vastaava luku oli 2386 euroa/kk.

Suomen Ekonomien työelämätoimikunta antaa kesätyöpalkkasuositukset kyselyn tuloksiin ja annettuihin ennusteisiin perustuen vuodelle 2018 oheisen taulukon mukaisesti (kesätyön ollessa vaativuudeltaan ja tehtäväalueeltaan opintojen vaiheeseen sopivaa):
 

Opintopisteitä Pk-seutu Muu maa
 < 120 2070 1980
120-180 2200 2050
181-220 2250 2150
 > 220 2380 2250


 

Pro-gradu -palkkio- ja palkkasuositukset

Kauppatieteilijöiden vähemmistö (noin neljännes) tekee gradunsa toimeksiantona ja niistä saadut korvaukset ovat hyvin vaihtelevia. Korvausten saajien määrä ja saadut korvaukset ovat laskusuunnassa lukuun ottamatta stipendejä. Suosituksemme pyrkivät kuvaamaan sitä graduun laitettavan työmäärän korvauksen tasoa, joka markkinoilla pitäisi olla:

• Kun opiskelija tekee pro gradunsa toimeksiantona palkkasuhteessa, suositus kuukausipalkaksi on 2400 euroa työskentelyn ajalta.

• Kun korvaus toimeksiantona tehdystä pro gradu – tutkielmasta maksetaan muulla tavoin kuin kuukausipalkkana, suositus tällaisen korvauksen suuruudeksi on 7000 euroa.


Alkupalkkasuositukset vuodelle 2019
 

Kaikkien vuonna 2018 valmistuneiden mediaanipalkka oli 3200 eur/kk, 105 euroa enemmän kuin vuonna 2017. Tieto on saatu lokakuussa 2018 toteutetusta palkkatasotutkimuksesta.

Suomen Ekonomit suosittaa yksityiselle sektorille alkupalkaksi 3300-3600 eur/kk, koulutusta vastaavissa, vakituisissa ei-esimiestehtävissä, kun opiskeluajalta ei ole pitkäaikaista työkokemusta. Suositus koskee kokonaisansioita ilman tulospalkkausta.


Lisätietoja:

Tage Lindberg
Asiamies, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
tage.lindberg@ekonomit.fi
p. +358405133969