Systemaattisuus ja johdonmukaisuus luovat hyvinvointia

Blogi 16.1.2018

Marjut Hallavo Uravalmentaja


Hyvinvointia tuottava asioiden johtaminen on systemaattista toimintaa, joka perustuu yrityksen arvoille, missiolle, visiolle ja strategialle. Se on myös johdonmukaista, eivätkä toimintatavat muutu henkilön vaihtuessa. Ihmisten johtamisessa korostuu yhdessä tekeminen, tulosten syntyessä ihmisten kanssa ja heidän avullaan. Yhtenäiset johtamisen käytännöt luovat oikeudenmukaista ja tasa-arvoista johtamisen kulttuuria.

Sinulla esimiehenä on mahdollisuus omalla työlläsi joko rakentaa työyhteisöjen hyvinvointia tai saada ihmiset voimaan huonosti. Kumpaankin lopputulokseen vaikutat tavallasi johtaa asioita ja ihmisiä. Hyvin johdetulla ja hyvinvoivalla työpaikalla voidaan keskittyä työn tekemiseen, koska sähläämiseen ja konfliktien selvittelyyn menee vähemmän aikaa.

Huolehdi itsestäsi

Kyetäksesi kasvattamaan työyhteisösi hyvinvointia sinun tulee ensin pitää huolta itsestäsi. On tärkeää olla sinut oman esimiesroolin kanssa ja haluta tehdä työtä toisten kautta. Sinun ei tarvitse olla täydellinen ja virheetön. Jos onnistut esimiehenä luomaan joukkoihisi luottamuksen ja arvostuksen ilmapiirin, saattaa epävarmuutesi tehdä tiimisi mielestä sinusta inhimillisen, jopa rakastettavan.

Työ sujuu toimivissa rakenteissa

Asioiden johtajana tehtäväsi esimiehenä on rakentaa työnteon puitteet ja rakenteet sellaisiksi, että työ sujuu. Jokaisen työntekijän perusoikeus on tietää, mihin toiminnalla tähdätään ja mikä on yrityksen olemassaolon tarkoitus (missio) ja tavoite (visio) sekä toimintaa ohjaavat arvot ja asiakaslupaus. Työn tekemistä ja ennakoitavuutta tukevat selkeät roolit, toimivat prosessit, työryhmät ja verkostot. Olet johtajana selvillä oman alasi trendeistä ja markkinoiden kehittymisestä. Työntekijöille on selvää, mitkä ovat lähiajan ja pidemmän aikavälin tavoitteet itselle, omalle työryhmälle ja koko yritykselle.

Älä viilaa pilkkuja

Hyvinvointia vaalivana esimiehenä olet mestari hyödyntämään joukkojesi osaamista ja olet työssäsi ennemminkin innostaja ja mahdollistaja kuin jokaiseen yksityiskohtaan puuttuva pilkkujen viilaaja ja mikromanageri. Sitoutuminen syntyy valtuutuksesta tehdä asioita itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa. Hyvä ilmapiiri ja avoin vuorovaikutuskulttuuri mahdollistavat kaikkien osallistumisen keskusteluun ja asioiden kehittämiseen.

Sinun ei tarvitse olla täydellinen

Saadaksesi muut kukoistamaan sinun tulee kohdella kaikkia arvostavalla tavalla, eikä pyrkiä itse olemaan ylin totuuden torvi tai paras asiantuntija. Kun olet sinut itsesi kanssa, ei sinun tarvitse esittää mitään. Voit olla aidosti oma itsesi. Maailma on täynnä hienoja oppaita johtamisesta. Tulisi olla valmentava-, syvä- tai viisas johtaja ollakseen hyvä. Päälle liimattu johtamisen ismi näkyy valitettavasti läpi ja syö uskottavuutta. Johtamisopusten käyttäytymismalliin voi pyrkiä, mutta kiireessä ja paineessa naamari putoaa ja paljastat itsesi. Voisitko sittenkin lähteä perusajatuksesta, että olet riittävän hyvä johtaja sisälläsi jo nyt? Olennaista on saada tuo hyvä johtajuus paremmin näkyviin ja vahvistumaan.