Tämä vanha menetelmä toimii ja kiinnostaa nyt monia, jotka haluavat päästä eteenpäin työelämässä

Artikkeli 25.2.2020

Muuttuva työelämä vaatii jatkuvaa kehittymistä. Mentorointi on tehokas ja hyödyllinen tapa löytää työhön ja ammattilaisuuteen uusia näkökulmia.


Mitä on mentorointi? Mentorointi on keskustelumenetelmä, jonka tavoitteena on edistää aktorin (mentoroitava) ammatillista kasvua ja antaa mentorille mahdollisuus kokea auttamisen iloa. Mentorin ja aktorin välistä prosessia ei ole tarkkaan määritelty. Suomen Ekonomien mentorointiohjelmassa mentori-aktori-parit tapaavat yleensä noin kerran kuussa, vaikkapa lounaan merkeissä. Yhtä lailla yhteydenpitoa voidaan hoitaa puhelimitse tai virtuaalisesti. 

Toiminta voi olla hyvinkin suunnitelmallista. Osa mentori- aktori-pareista taas antaa ennemmin prosessin viedä ja katsoo, mitä se tuo tullessaan. 

Mentoroinnilla voi parantaa omaa ammattitaitoa, etsiä ammatti-identiteettiään sekä löytää rohkeutta tarttua uusiin asioihin, joista on todella innostunut ja kiinnostunut. Mentoroinnin yksi avainasia onkin uusiutuminen – siitä hyötyvät myös mentorointiparin työnantajat. 

”Toinen ihminen tarjoaa peilin, joka auttaa löytämään omia piilossa olevia vahvuuksia”, uravalmentaja Taija Keskinen sanoo. 

Toinen ihminen tarjoaa peilin, joka auttaa löytämään omia piilossa olevia vahvuuksia.

Mentoriksi ryhtyvällä on oltava halua jakaa omia kokemuksiaan. Mentorin paras lahja aktorille on aika ja kuuntelu. 

”Mentorin täytyy olla aidosti kiinnostunut aktorin kehittymisestä”, uravalmentaja Kristiina Kurki toteaa. 

Aktorille puolestaan tärkeintä on sitoutuminen. Mentorointi lähtee aina aktorin tavoitteista ja on hänen vastuullaan. Aktori saa mentoroinnista varmuutta ja rohkeutta uusiin askeliin työelämässä. Joillekin tämä voi tarkoittaa esimerkiksi esihenkilöasemaa tai uuden työpaikan etsimistä, mutta mentorointi istuu moneen muuhunkin tilanteeseen. Esimerkiksi työn ja perheen yhdistäminen, ammatillisen itsetunnon vahvistaminen tai kansainväliset kysymykset sopivat mentorin kanssa ratkottaviksi asioiksi. 

Vinkki: mentorointiohjelmaan osallistuminen kummassa tahansa roolissa kannattaa hyödyntää myös CV:ssä. 

 

Seuraavan mentorointiohjelman aktorihaku alkaa 3.3.2020. Mentorihaku on auki jatkuvasti.

Tutustu mentorointiohjelmaan