TESit antavat monia joustoja yritysten tueksi 

Artikkeli 17.3.2020

Maan hallitus ja työmarkkinajärjestöt etsivät nyt yhdessä keinoja työmarkkinoiden ja yritysten toiminnan turvaamiseksi. Työehtosopimukset antavat mahdollisuuksia monenlaisiin joustoihin. 


Työministeri Tuula Haatainen on pitänyt viime päivinä tiivistä yhteyttä työmarkkinajärjestöihin. Hän odottaa työmarkkinajärjestöiltä pikaisia esityksiä yhteistoimintalain soveltamisesta ja työehtosopimuksen kriisilausekkeiden käyttömahdollisuuksista.  

Useimmat työehtosopimukset sisältävät kriisilausekkeen. Kriisilauseke mahdollistaa työehtosopimuksen määräyksistä poikkeamisen, jos asiasta sovitaan luottamushenkilön kanssa. Poikkeamismahdollisuus koskee kaikkia työehtosopimuksen määräyksiä – myös niitä, joista ei ilman kriisilausekkeen käyttöä olisi mahdollista sopia paikallisesti.  

Useimmat työehtosopimukset sisältävät kriisilausekkeen.

Työnantaja ja luottamushenkilö tekevät kriisilausekkeen käyttöönotosta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen sopimuksen. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa päättymään irtisanomisajan jälkeen. Määräaikainen sopimus voidaan tarvittaessa tehdä uudelleen määräajan umpeuduttua.  

TES ja luottamushenkilö lisäävät joustoa 

Työehtojen sopeuttaminen on ilman kriisilausekkeen käyttöäkin helpompaa aloilla, joilla noudatetaan työehtosopimusta ja joilla on valittuna luottamushenkilö.  

Ylempiä toimihenkilöitä koskevat työehtosopimukset sisältävät lukuisia mahdollisuuksia sopia paikallisesti, että työehtosopimuksen määräyksistä poiketaan.  

Luottamushenkilön tekemä paikallinen sopimus sitoo kaikkia työntekijöitä, joita luottamushenkilö edustaa. Koko henkilöstöryhmän työehtoja voi siis muuttaa sopimalla paikallisesti luottamushenkilön kanssa.  

Monista asioista voi sopia muutenkin 

Ellei työpaikalla ole luottamushenkilöä, työnantaja voi sopia työntekijöiden kanssa asioista, jotka on määritelty työehtosopimuksessa paikallisesti sovittaviksi (eikä paikallista sopimista ole rajattu luottamushenkilön tekemäksi). 

Ylemmän toimihenkilön kanssa ei voi kaikissa työehtosopimuksissa sopia yhtä laajasti kuin luottamushenkilön kanssa. Useimmat työehtosopimukset antavat kuitenkin mahdollisuuden sopia näistä: 

- lomarahat: vaihto vapaaksi tai lomarahan määrän sopeutus 

- irtisanomisajat 

- työaikamääräykset 

- palkankorotukset: työpaikalla voidaan sopia pienemmistä palkankorotuksista, korotukset voidaan kohdentaa vain osalle henkilöstöstä tai korotukset voidaan maksaa myöhemmin. (Ylempien toimihenkilöiden palkat ovat sopimuspalkkoja, joita ei voi leikata yksipuolisella ilmoituksella.)  

 

Työmarkkinayksikön erityisasiantuntijat vastaavat kysymyksiin

Hyyppä Kosti
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358503516177
Yksityinen sektori: ICT-ala, viestinvälitys ja logistiikka, palvelutoimialat, Finnvera ja Hansel

 

Sipilä Riikka
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358400458226
Yksityinen sektori: finanssiala

 

Apter Ted
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358400602439
Yksityinen sektori: tilintarkastus ja konsultointi, Julkinen sektori: kunta, valtio

 

Lindberg Tage
Erityisasiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
p. +358405133969
Teknologiateollisuus ja elintarvikeala

 

Salokannel Riku
Työmarkkinajohtaja
p. +358407249566