Tiedekulmassa tuulevat perjantaina Kauppatieteiden uudet tuulet

Uutinen 11.4.2019

Tervetuloa kanssamme inspiroitumaan kauppatieteiden tutkimuksesta perjantaina 12.4. Suomen Ekonomit ja Suomen kauppakorkeakoulut ABS kutsuvat kaikki lämpimästi mukaan joko paikan päälle tai seuraamaan verkkolähetystä.


 
Miten meille markkinoidaan sosiaalisessa mediassa? Miten tekoäly auttaa ennustamaan yritysten ostokäyttäytymistä? Miten työnantaja voi tukea isyyttä? Miten julkisen sektorin organisaatiot muuttuvat joustavammiksi ja kokeilevammiksi? Miten verkkokauppa voi olla kestävää, kun yli puolet ostoksista palautetaan? Mitä ruoan tuotanto ja maatalous voivat opettaa meille kestävämmästä taloudesta?
 
Suomen Akatemian Tieteen tila 2018 -raportin mukaan Suomen tieteen taso on noussut yleisesti ja etenkin kauppa- ja taloustieteissä nousu on ollut merkittävää sekä julkaisumäärän että vaikuttavuuden osalta. Ala on raportin mukaan Suomen vaikuttavin tieteenala.
 
Kauppatieteen uudet tuulet! -tilaisuudessa Suomen kauppakorkeakoulut ABS ja Suomen Ekonomit kutsuvat inspiroitumaan kauppatieteiden monipuolisesta tutkimuksesta Helsingin yliopiston Tiedekulmaan (Yliopistonkatu 4, Helsinki) perjantaina 12.4. klo 16.00-18.00.
 
Lauteille nousee kuusi tutkijaa, joiden tutkimusteemoihin voit tutustua alta. Mukana ovat myös heidän yhteystietonsa myöhempiäkin yhteydenottoja varten. 
 
Tilaisuutta voi seurata myös Tiedekulman Unitubesta livestriiminä. Tilaisuuden tallenne jää myös myöhemmin katsottavaksi.
 


Valovoimaiset tutkijat lavalla:

 
Professori Anna-Maija Lämsä
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Onko isyys sallittua työelämässä?

Työn ja perheen tasapainon edistäminen on vastuullisen henkilöstöjohtamisen merkki. Haasteena työelämässä on miesten hoivavastuiden nykyistä parempi huomiointi. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun WeAll-hankkeessa ( www.weallfinland.fi ) on pureuduttu aiheeseen.
Yhteystiedot: anna-maija.lamsa AT jyu.fi, 040 5767 823
 
Tutkijatohtori Essi Pöyry
Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
Vaikuttajamarkkinointi - Miten se toimii ja miltä se näyttää tulevaisuudessa?

Kuluttajat viettävät enenevissä määrin aikaa sosiaalisessa mediassa, mutta suhteessa harvemmin seuraten kavereiden tuottamaa sisältöä. Niin kutsuttujen some-vaikuttajien saama ruutuaika on kasvanut ja markkinoijat ovat myös huomanneet tämän. Vaikuttajamarkkinointi on suosittu markkinoinnin muoto, ja tässä esityksessä käsitellään sen vaikuttavuutta kuluttajiin ja heidän ostopäätöksiinsä. Lisäksi pohditaan, miksi some-vaikuttajat ovat tulevaisuudessa menestyneimpien yritysten perustajia ja osakkaita.
Yhteystiedot: essi.poyry AT helsinki.fi, 050 3223 298
 
Professori Pekka Malo
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
B2B-AI: Kuinka ennustaa business-to-business ostokäyttäytymistä tekoälyn avulla?

Sähköinen kaupankäynti on yleistynyt kuluttajien lisäksi myös yritystenvälisessä kaupassa. B2B-ostoprosessista yli puolet tapahtuu sähköisten rajapintojen kautta ja prosessista on tullut yhä ostajavetoisempi. Myyjälle on suuri etu, jos se pysty selvittämään missä vaiheessa ostoprosessia potentiaalinen asiakas on. Tässä puheenvuorossa professori Pekka Malo esittelee uuden lähestymistavan siihen, miten B2B-ostajien verkkokäyttäytymistä seuraamalla voidaan päätellä heidän ostovalmiuttaan.
Yhteystiedot: pekka.malo AT aalto.fi, 040 3538 071
 
Professori Juha Tuunainen
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Yritysyliopisto ja innovaatiosairaala? Koulutuksen, terveydenhuollon ja talouden uudet kytkennät

Julkinen sektori on viimeisten vuosikymmenien ajan ollut talouden globalisaation, kulttuuristen muutosten ja ns. viheliäisten ongelmien vuoksi uudelleenorganisoitumisen kohteena. Julkisen sektorin organisaatiot ovat kehittäneet toimintaansa aiempaa joustavammaksi, kokeilevammaksi, innovatiivisemmaksi ja oppivammaksi. Samalla ne ovat etsineet uusia tapoja, joilla terveydenhuoltoa ja koulutusta voidaan yhdistää liiketoiminnan ja yritysorganisaatioiden kanssa. Tässä esityksessä tarkastellaan eräitä viime aikaisia ratkaisuja, joilla yliopistot ja sairaalat ovat uudistaneet perinteisiä toimintatapojaan ja kehittäneet uusia yhteistoiminta-alustoja liiketoimintaa ja innovaatioita tukenaan.
Yhteystiedot: Juha.Tuunainen AT oulu.fi, 050 4624 058
 
Professori Hannu Saarijärvi
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Palautuskäyttäytyminen - Verkkokaupan "Wicked problem"

Verkkokaupan volyymin ennustetaan tuplaantuvan seuraavan viiden vuoden aikana. Globaalien verkkokauppojen välisessä kilpailussa niiden tarjoamista palautusehdoista on tullut entistä keskeisempi kilpailukeino. Verkko-ostosten palauttamisesta onkin tullut entistä helpompaa, sillä se on tapa alentaa verkko-ostamiseen liittyvää riskiä ja lisätä tilaamista. Tämä on kuluttajan etu, mutta ruokkii myös monimuotoista palautuskäyttäytymistä: arvioiden mukaan jopa puolet muodin verkkokaupoista tilatuista tuotteista palautetaan. Tämä ei ole vain taloudellinen, vaan myös ympäristöön liittyvä haaste. Mitä pitäisi tehdä?
Yhteystiedot: hannu.saarijarvi AT tuni.fi, 040 535 1369
 
Tutkijatohtori Galina Kallio
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Uusi talous - mitä maa voi opettaa meille taloudesta?

Kapitalismiin pohjaavaa markkinataloutta on kritisoitu muiden muassa planetaaristen rajojen huomiotta jättämisestä taloudellisessa toiminassa sekä epätasa-arvoisuuden luomisesta. Maatalouden ja ruuan tuotannon ympärille on viime vuosina syntynyt moninaisia malleja, jotka tarjoavat vaihtoehtoja talouden uudelleenorganisointiin. Voiko yhteys maahan opettaa meille jotain uutta taloudesta?
Yhteystiedot: galina.kallio AT aalto.fi, 050 5897 858
 
***
Suomen kauppakorkeakoulut (ABS) on Suomen kauppatieteellisten yliopistoyksiköiden yhdistys. ABS pyrkii lisäämään entisestään yhteistyötä sekä jäsentensä kesken että jäsenten ja yhteistyökumppaneiden välillä. Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden sekä alan opiskelijoiden, kyltereiden, palvelu- ja etujärjestö.
 
Lisää Tieteen tila 2018 -raportista voi lukea Suomen Akatemian sivuilta: www.aka.fi/tieteentila