Uusi strategiamme vapauttaa potentiaalisi

Uutinen 19.11.2018

Suomen Ekonomien uusi strategia kaudelle 2019-2022 kiteytyy sanoihin: Vapauta potentiaalisi. Strategian näkökulma on jäsenen, mitä arvoa Ekonomit tarjoaa hänelle.


 
Strategiamme esittelee ekonomiteesit, kolme näkökulmaa potentiaalisi vapauttamiseen:
 
 1. Rohkeus muuttua vapauttaa potentiaalisi.
  Sinä luot tulevaisuutesi. Me luotsaamme.
   
 2. Ennakkoluuloton edunvalvonta vapauttaa potentiaalisi.
  Sinä kohtaat työelämän murroksia. Autamme niiden yli ja olemme äänitorvesi.
   
 3. Oma heimo vapauttaa potentiaalisi.
  Sinä olet yksilö. Yhdessä olemme arvokkaiden kohtaamisten yhteisö.
 
”Näemme ekonomit ja liiketoimintaosaajat rohkeana vaikuttajayhteisönä muuttuvassa maailmassa”, toiminnanjohtaja Anja Uljas summaa.


Lisää vuorovaikutusta ja ennakointia

Taustalla strategiassa ovat megatrendit: teknologinen kehitys, globaali talous, niukat luonnonvarat ja ilmastonmuutos, yksilön osallistuminen yhteisöjen kautta sekä demografiset muutokset.  Nämä vaikuttavat yhteiskuntaan siten, että osaamistarpeet muuttuvat nopeasti ja oppiminen tapahtuu yhä enemmän muodollisen koulutuksen ulkopuolella; työn tekemisen ja työsuhteiden muodot muuttuvat ja monipuolistuvat; uudenlaiset yhteisöt ja verkostot muuttavat yhteiskunnan rakenteita, ja yhteiset identiteetit pirstaloituvat.
 
Strategian toimenpidesuunnitelmassa korostamme osaamistarpeiden ennakointia ja vuorovaikutusta jäsenten kanssa. Kehitämme osaamista tukevia palveluita yksilöllisiksi ja jäsenpalveluita aika- ja paikkariippumattomiksi digitaalisia työkaluja hyödyntämällä. Hyödynnämme olemassa olevia kansallisia ja globaaleja verkostoja ja yhteisöjä toiminnassamme.
 
”Jatkossa tarkoitus on, että jäsenet voisivat määritellä tarkemmin, mitä yhteisöltämme haluavat ja siksi aiomme siirtyä asteittain kohti modulaarista jäsenyyttä”, Anja Uljas kertoo yhtenä konkreettisena esimerkkinä.
 
Vaikuttamistyömme on näkyvää, parempaan työelämään, vastuullisuuteen ja kestävään yhteiskuntaan tähtäävää. Tarjoamme ekonomeille kohtaamispaikkoja sekä fyysisessä että digitaalisessa maailmassa, jotta vertaisoppiminen ja yhteisöllisyyden rakentuminen ekonomien kesken onnistuu.