Yhdessä maaliin

Artikkeli 13.6.2019

Design Sprintillä uuden palvelun kehitys etenee harppauksilla loppukäyttäjien kanssa.


“Aiemmin toteutetuissa palvelumuotoiluprojekteissamme oli noussut esiin jäsenten toive jonkinlaisesta verkostoitumispalvelusta tai -sovelluksesta, jota kutsuttiin leikkimielisesti Ekonomitinderiksi. Ihmiset kaipasivat jotain vähän mentorointiin vivahtavaa, mutta kevyempää. Päätimme etsiä tähän ratkaisua kokeilemalla menetelmänä Design Sprintiä”, asiakkuuspäällikkö Krista Karusalmi sanoo.

Kokeilu toteutettiin toukokuussa 2019. Projektiryhmään kutsuttiin mukaan satunnainen otos vastavalmistuneita ekonomeja, jotka edustivat kehitteillä olevan palvelun tärkeintä käyttäjäryhmää. Ryhmän toimintaa koordinoi Suomen Ekonomien kolmihenkinen asiantuntijatiimi.

Osa sprintille valituista oli käyttänyt palvelumuotoilun menetelmiä työssään.

“Ryhmän jäsenet olivat todella motivoituneita ja kokivat myös itse hyötyneensä kokemuksesta. Tämä on jälleen yksi hauska ja toimiva tapa tehdä asioita yhdessä jäsenten kanssa”, Karusalmi toteaa.

Design Sprint

  • Design Sprint on Googlen kehittämä viiden päivän palvelumuotoilumenetelmä.
  • Menetelmän avulla luodaan käyttäjälähtöisesti uusia ratkaisuja.
  • Alkuperäisessä menetelmässä edetään viikossa tiukan lukujärjestyksen mukaan ongelman määrittelystä ratkaisuun.
  • Jopa kuukausien työt voidaan tiivistää yhteen viikkoon.
  • Lopputuloksena ideoista jalostetaan konsepti ja konseptista muodostetaan testattava prototyyppi.
     
1. Jäsenten unelmissa Ekonomitinder

Etenkin nuoret ekonomit toivovat lisää mahdollisuuksia verkostoitumiseen ekonomien ja kylterien kanssa. Miten onnistuttaisiin luomaan verkostoitumispalvelu, joka oikeasti vastaa jäsenten tarpeisiin? 

”Design Sprint sopii menetelmänä tilanteisiin, joissa ratkaistavana on möhkäle, josta ei oikein ota selvää kysymättä käyttäjiltä.” Krista Karusalmi, asiakkuuspäällikkö

2. Poimittiin kohderyhmä

Asiakkuudenhallintaohjelmasta valittiin vastavalmistuneiden otos. Heitä pyydettiin hakemaan Design Sprint -ryhmään. 

”Hakemuksia tuli valtavasti. Ihmiset tulivat mukaan aidosta innostuksesta ja koska halusivat oppia palvelumuotoilusta.” Heidi Pellinen, asiakkuusvastaava

3. 2 viikon sisäänajo

10 hengen ryhmä työskenteli ohjattuna sähköisessä ympäristössä ja kirjasi ylös muun muassa havaintoja omasta toiminnastaan: missä tilanteissa ja miten he itse käyttäisivät kehitteillä olevaa palvelua.

”Esiin nousi paljon pointteja, joita ei oltaisi osattu itse ajatella.” – Krista Karusalmi, asiakkuuspäällikkö

4. 2 intensiivistä päivää

Työ jatkui kahden päivän intensiivisellä sprintillä, jossa ryhmä kokoontui kehittämään palvelun prototyyppiä.

”Oli hienoa olla mukana, tästä on varmasti hyötyä. Hyvin käytetyt kaksi päivää!” – Ryhmän jäsen

5. Tekninen prototyyppi

Palvelusta toteutettiin klikkailtava prototyyppi, jonka testaukseen rekrytoidaan uusi ryhmä.

”Toteutamme palvelun, jos se on testauksen pohjalta järkevää. Lähdetään pienestä ja kasvetaan matkalla.” Terhi Halsvaha, digitaalisten palveluiden asiantuntija

Prototyyppi testauksessa

Design Sprintin pohjalta toteutettu prototyyppi on edennyt testausvaiheeseen. Testauksessa ryhmä jäseniä arvioi ja testaa verkostoitumispalvelusta rakennettua klikkailtavaa prototyyppiä.

Prototyyppi sisältää palvelun keskeisimpiä ominaisuuksia kuten profiilin luomisen, jossa tuodaan esiin omia vahvuuksia, alueita, joilla haluaa kehittää omaa osaamistaan, arvoja ja vapaa-ajan harrastuksia. Näiden vastausten perusteella verkostoitumispalvelu tekee matcheja palvelun käyttöön ottaneista jäsenistä sekä palvelussa muotoutuneista ryhmistä, joiden toiveet, tarpeet ja osaaminen kohtaavat toisensa.

Palvelun kautta voi kontaktoida muita käyttäjiä ja sopia tapaamisia. Palvelussa pääsee myös näkemään sinua kiinnostavaan tapahtumaan osallistuvat muut käyttäjät ja verkostoitumaan samaan tapahtumaan osallistuvien muiden jäsenten kanssa jo ennen tapahtumaa. Mahdollista on myös tehdä haasteita toisille käyttäjille. Aktiivisella verkostoitumisella ja palvelun käytöllä voi ansaita badgeja.


 

Miltä verkostoitumispalvelu kuulostaa? Käyttäisitkö?

Vastaa tästä


Artikkeli on julkaistu Ekonomi-lehdessä 2/19