Yrittäjäjärjestöstäsi, hyvää päivää

Blogi 25.10.2018

Ted Apter ja Martti Kivioja Yrittäjyysekspertit


Mekö ei muka haluta auttaa yrittäjää? TEKin ja Ekonomien yrittäjyysekspertit Martti Kivioja ja Ted Apter ovat seuranneet viime aikaista keskustelua hämmentyneinä.

Monesta suunnasta touhotetaan, että ammattijärjestöt eivät ymmärrä yrittäjän arkea, nykymaailman realiteetit ovat hukassa eikä olla tarpeeksi uudistuttukaan muuttuvan työelämän mukana.

Monesti tämä keskustelu tuntuu vieraalta ja menneisyyden henkäykseltä, niin eri maailmassa toimimme päivittäin ruohonjuuritasolla. Viimeksi tähän tunteeseen törmäsi, kun TEK ja Ekonomit järjestivät yhdessä ajatuspaja Demos Helsingin kanssa työpajan kasvuyrittäjyydestä. Yhteen oli kutsuttu joukko hyvin erilaisessa vaiheessa olevia yrittäjiä ja tarkoituksena oli keskustella kasvuyrittäjyyden haasteista ja mahdollisista vaikuttamisen paikoista. Kasassa oli siis niitä paljon puhuttuja pienyrittäjiä.

Yhteen oli kutsuttu joukko hyvin erilaisessa vaiheessa olevia yrittäjiä ja tarkoituksena oli keskustella kasvuyrittäjyyden haasteista ja mahdollisista vaikuttamisen paikoista.

Ei, irtisanomispykälistä emme puhuneet

Mitä työpajassa sitten nousi esiin? Reipasta ja rohkeaa puhetta ainakin – kuten hyvässä seurassa pitääkin. Mutta kyllä runsaasta keskustelusta nousi muutama selkeä kokonaisuus ylitse muiden – osittain monia meille jo tuttuja vaikuttamisteemoja.

Esimerkiksi koulutusjärjestelmää haluttiin uudistaa enemmän yrittäjyyttä tukevaksi. Yrittäjyystaidot pitäisi saada peruskoulussa ja korkeakoulussa sitten valmiudet vastata globaaleihin haasteisiin yrittäjyyden avulla. Sosiaaliturvaa ja yhteiskunnan rakenteita taas haluttiin yksinkertaistaa. Palkansaaja- ja yrittäjätuloja pitäisi katsoa samanarvoisina ja yritystukia tulisi jakaa järkevämmin.

Englannin kielen tärkeyttä palvelukielenä myös korostettiin. Se helpottaisi muun muassa ulkomaisten osaajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Vastakkainasettelun aika on ohi

Ryhmät myös saivat määritellä tärkeimmät muutokset, jotka haluavat nähdä vuoteen 2025 mennessä. Mielenkiintoista on, että visiot eivät ole lainkaan ristiriidassa sen yhteiskunnan ja työelämän kehittämisen kanssa, jota jo teemme.

Ensinnäkin toivottiin, että Suomeen olisi saapunut paljon ulkomaalaisia osaajia ja sijoituksia. Ja että kasvuyritykset tähtäisivät kansainvälisille markkinoille. Tämä on erittäin tärkeä pointti – luovathan investoinnit niitä paljon kaivattuja työpaikkoja. Maahanmuuton helpottamisen lisäksi on tärkeää myös huolehtia siitä, että täällä jo opiskelleet ulkomaalaiset työllistyvät. Miksi samat ihmiset, jotka kelpaavat suomalaisiin yliopistoihin ja suorittavat tutkintonsa, eivät kelpaakaan suomalaiseen työelämään?

Toiseksi haluttiin varmistaa, että Suomessa on globaaleihin vaatimuksiin ja tarpeisiin vastaavaa osaamista, jonka synnyttämistä koko järjestelmä tukee. Vain tämän avulla Suomella on mahdollisuuksia pärjätä globaalissa kilpailussa. Koulutuksen kehittäminen onkin ollut meidän reikäleipää jo kymmenien vuosien ajan. Esimerkiksi TEK on ollut perustamassa neljää yliopistoa. Ja tänä vuonna Ekonomit ja TEK ovat yhdessä olleet luomassa uudenlaista osaamistilimallia, joka helpottaisi jatkuvan oppimisen kustannusten jakamista tasaisemmin työntekijöiden, työnantajien ja valtion kesken.

Mielenkiintoista on, että visiot eivät ole lainkaan ristiriidassa sen yhteiskunnan ja työelämän kehittämisen kanssa, jota jo teemme.

Yli sata yrittäjätapahtumaa jo plakkarissa

Ai teillä on palveluja yrittäjillekin? Tämä on aika tuttu lause edelleen. No kyllä on – ja paljonkin.

Laskimme, että noin kahdeksan vuoden aikana olemme järjestäneet yhdessä tai erikseen ainakin reilusti yli sata tapahtumaa ja koulutusta yrittäjille. Esimerkiksi kesän myyntikoulutuksessamme yli puolituhatta jäsentämme kehitti omia markkinointi- ja myyntitaitojaan somessa.

Alkusysäys yrittäjien edunvalvonnalle ja palvelemiselle otettiin rakennemuutoksen seurauksena tämän vuosikymmenen alussa.

Varmaa on, että tällä polulla haluamme kehittyä entisestään.

Tulevat tapahtumat

Lue lisää yrittäjyyspalveluista