Kirkon virka- ja työehtosopimus

Kirkko on Suomen Ekonomien jäsenten piirissä pienehkö toimiala. Seurakuntien palveluksessa työskentelee noin 50 Suomen Ekonomien jäsentä, tyypillisimmin seurakuntien tai seurakuntayhtymien talouspäälliköinä tai vastaavina.

Suomen Ekonomien jäsenten puolesta kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksesta (Kir VesTes) neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. Työnantajaa edustaa Kirkon työmarkkinalaitos . Muut Kir VesTes:n allekirjoittajajärjestöt ovat Kirkon alan unioni ry ja Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry.

Lue Kirkon virka- ja työehdot

Ota yhteyttä

Työmarkkinayksikön asiamiehet
puh. 0201 299 299 (vaihde)