Työpaikkakiusaamiseen on puututtava tehokkaasti

Työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan henkistä ja fyysistä kiusaamista sekä sukupuolista häirintää. Aina ei ole helppoa määritellä, mikä on sopivaa ja sopimatonta käytöstä työpaikalla. Määritelmää vaikeuttavat muun muassa työpaikan arvot ja toimintatavat. Kyseessä voi olla myös muutoin työyhteisössä esiintyvä ristiriitatilanne, joka koetaan epämiellyttävänä, kuormittavana tai loukkaavana. On kuitenkin selvää, että työpaikalla on asioita, joita ei voida missään muodossa hyväksyä.

Työpaikkakiusaamisen ilmenemismuotoja

 • Kielteiset eleet, ilmeet ja äänensävyt
 • Ei puhuta, ei kuunnella, siirretään työskentelemään muista erilleen, ei anneta ilmaista mielipidettä
 • Levitetään väärää tietoa, mustamaalataan, pilkataan
 • Henkilön työsuorituksen jatkuva ja perusteeton arvostelu
 • Jätetään tiedonvälityksen ulkopuolelle
 • Annetaan vähän tai ei lainkaan työtehtäviä
 • Esitetään suullisia tai kirjallisia uhkauksia
 • Annetaan nöyryyttäviä käskyjä
 • Sukupuolisesti vihjaavat eleet ja ilmeet
 • Härskit puheet tai yksityiselämää koskevat huomautukset
 • Fyysinen koskettelu

Mikä ei ole epäasiallista kohtelua

 • Esimies käyttää työnjohto-oikeuttaan
 • Työhön liittyvien päätösten ja tulkintojen ristiriidoista keskusteleminen
 • Työhön liittyvien ongelmien käsittely
 • Esimiehen perustellut kurinpidolliset toimenpiteet
 • Esimies ohjaa alaisensa työkykyä koskevaan tutkimukseen keskustelun jälkeen, kun on ilmennyt ongelmia

Esimiehen velvollisuudet

Laki velvoittaa työnantajan huolehtimaan siitä, ettei työpaikalla esiinny työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Yksilön henkilökohtainen tuntemus kiusatuksi tulemisesta riittää perusteeksi vaatimukselle, että esimiehen on puututtava asiaan. Esimiehen toimintavelvollisuus alkaa heti, kun hän on saanut tiedon kiusaamisesta. Laki ei anna toimintaohjeita siitä, kuinka kiusaamistilanteissa tulee toimia. Lähtökohta on, että asiat ratkaistaan työnantajan ja henkilöstön kesken.

Ohjeita kiusaamistapauksissa

 

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.