Avtalslösa branscher

Knappa hälften av Finlands Ekonomers medlemmar arbetar i branscher som inte har något kollektivavtal som ingåtts av YTN. Avtalslösa branscher som är typiska för ekonomer är till exempel

  • handelsbranschen
  • revisions- och konsultationsbranschen
  • livsmedelsbranschen och
  • försäkringsbranschen.

I kollektivavtalslösa branscher bestäms anställningsvillkoren utifrån lagstiftningen och eventuella bolagsstadgar. I en del branscher har andra personalgrupper ett eget kollektivavtal och i dessa branscher tillämpas i tillämpliga delar till exempel kollektivavtalet för arbetstagare eller tjänstemän på de högre tjänstemännen. Om kollektivavtalet för en annan personalgrupp tillämpas på högre tjänstemän avtalas detta vanligen i personens arbetsavtal.

Förtroendeombudet representerar personalen

I branscher där en personalgrupp inte har rätt att välja en förtroendeman som avses i ett kollektivavtal, till exempel då ett kollektivavtal saknas, kan personalgruppen bland sig välja ett förtroendeombud.