Kotikansainvälistyminen kauppatieteellisessä opetuksessa

Kansainvälisyyttä eikä yrittäjyyttä voi nykypäivän kauppatieteiden opinnoissa painottaa liikaa. Lappeenrannassa nämä kaksi käsitettä on onnistuneesti yhdistetty toimivaksi opintojaksoksi, jonka toteuttamiseen on alun perin saatu tukea kansainväliseen yrittäjyyteen liittyvästä IE-Scholars–verkostosta.

Kansainvälisyyttä eikä yrittäjyyttä voi nykypäivän kauppatieteiden opinnoissa painottaa liikaa. Lappeenrannassa nämä kaksi käsitettä on onnistuneesti yhdistetty toimivaksi opintojaksoksi, jonka toteuttamiseen on alun perin saatu tukea kansainväliseen yrittäjyyteen liittyvästä IE-Scholars–verkostosta.

Lappeenrannassa ideoitu International Entrepreunership-opintojakso on jo vuosia kuulunut eturivin kansainvälisyyskursseihin Suomessa. Syyslukukauden mittaisen opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yrittäjyyteen kansainvälisessä ympäristössä. Keskimäärin puolet kurssilaisista on joka syksy kansainvälisiä ja puolet suomalaisia opiskelijoita.

Luennoista, ryhmätöistä ja suullisesta ryhmätentistä koostuva opintojakso tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden käytännönläheiseen vuorovaikutukseen paikallisten yritysten kanssa sekä tutustuttaa heitä kansainvälisiin yrityksiin. Opintojakso alkaa intensiivisillä luentosessioilla, jossa tiiviissä ajassa käydään kurssin teoriat lävitse.

Kurssin suola ovat kaksi ryhmätyötä, jotka toteutetaan 3-4 opiskelijan kansainvälisissä ryhmissä. Ensimmäisessä ryhmätyössä tutustutaan case -luonteisesti yhden ryhmän jäsenen kotimaasta tulevaan yritykseen. Toisessa ryhmätyössä laaditaan kansainvälistymissuunnitelma tietylle, yhteistyöhön lähteneelle suomalaisyritykselle. Kurssin lopussa kansainvälistymissuunnitelma esitellään yrityksen johdolle, jolloin opiskelijat myös esittävät vaikuttamiseen pyrkivät niin sanotut "hissipuheet" siitä, kuinka yritys jatkossa voisi lähestyä asiakkaitaan.
 

Opintojakso on osa englanninkielistä Master in International Marketing Management–maisteriohjelmaa. Opiskelijoiden palautteessa kurssia on arvostettu hyödylliseksi, hyvin organisoiduksi ja kansainväliseksi. Perinteisestä poikkeavat opetusmetodit on koettu paitsi innostavina ja motivoivina, myös käytännönläheisyydessään haastavina. Myös yritykset ovat olleet opiskelijayhteistyöhön tyytyväisiä saatuaan ryhmätöiden myötä monia uusia näkökulmia kansainvälistymiseen.