Suomen Ekonomien vuotuinen Opetuspalkinto jaettiin elokuisilla Kauppatieteen päivillä. Voittajaa haettiin tänä vuonna teemalla Vuoden opettaja, ja arvioinnissa tarkasteltiin hyvää opettajuutta monipuolisilla kriteereillä. Voittajan valinnassa painoivat opettajan opiskelijakeskeisyys, opetusmenetelmien monipuolisuus, opetuksen ja tutkimuksen yhteys sekä opettajan jatkuva oma oppiminen ja aktiivisuus opetuksensa kehittämisessä. Tänä vuonna vaatimukset jättivät paljon tilaa opiskelijoiden mielipiteelle ja perusteluille: esiin haluttiin nostaa laadukas kauppatieteiden opetus juuri heidän näkökulmastaan.

Raadin arvion mukaan arviointikriteerit täytti parhaiten Åbo Akademin organisaation ja johtamisen yliopisto-opettaja ja tutkija Nina Kivinen. Kivinen on organisaatioiden ja johtamisen kvalitatiiviseen tutkimuksen sekä luovien alojen ja luova työn asiantuntija. Hän opettaa tällä hetkellä esimerkiksi Organisaatio ja johtaminen -peruskurssia, laadullisia menetelmiä sekä vuorottelevia, syventäviä Moninaisuus organisaatiossa ja Estetiikka ja ruumiillisuus organisaatiossa -kursseja.

”Palkinnon saaminen on tietysti mahtavaa”, Kivinen toteaa. ”Se tuli myös hyvään saumaan: olen ensi vuoden tutkimusvapaalla Suomen Akatemian hankkeessa. Siksi nyt on hyvä hetki saada palautetta ja pohtia omaa opetusta laajemmin.”

Lisäksi tunnustus myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa Åbo Akademille. Sekin lämmittää.

Mukana koko opintopolun

Voittajaa saivat ehdottaa kylteriyhdistykset, ja Kivistä ehdotti Åbo Akademin kylterijärjestö Merkantila Klubben rf. Sen korkeakoulupoliittisen valiokunnan puheenjohtaja Catharina Lindberg korostaa, että ehdokas valittiin suurella joukolla. Järjestön hallituksen lisäksi äänensä saivat kuuluviin myös muut opiskelijat ja yliopiston henkilökunta.

”Ninan nimi mainittiin useaan otteeseen”, Lindberg kertoo. ”Saimme siitä lopullisen vahvistuksen ehdotuksellemme.”

Kivisen palkintoa pohjustaa pitkä ura: hän aloitti yliopisto-opetuksen jo ennen valmistumistaan maisteriksi. Siitä lähtien hänellä on tutkimuksen ohella opettanut koko ajan myös kursseja. Nyt meneillään on kaikentasoista opetusta peruskursseista graduseminaareihin.

”Näen samoja opiskelijoita pitkin matkaa, opintojen alusta loppuun. Tutustun heihin ja näen, miten he kehittyvät”, Kivinen kertoo.

Kehityksen huomaa Kivisen mukaan erityisesti graduohjauksessa.

”Gradun tekemisen seuraaminen on loistavaa aikaa. Gradujen kirjoittajat ovat yleensä innoissaan ja asiantuntevia”, Kivinen summaa.

Gradua tehdessä koko opiskelijan elämä muuttuu: toisille gradu on syyllinen, toisille pelastus omista murheista. Kivisen mukaan ohjaajalla on tärkeä rooli johdattamassa opiskelijaa eteenpäin, kohti omaa reittiä. On palkitsevaa nähdä, kuinka aiemmin opetetut asiat muuttuvat loppumatkalla näkyviksi.

Opetuspalkinto ei ole ensimmäinen tunnustus Kivisen työstä. Hän on aiemmin saanut kahdesti Åbo Akademin ylioppilaskunnan ystävänpäivinä myöntämän Ros i stället för ris -palkinnon, jolla opiskelijat kiittävät henkilökuntaa.

”Sen palkinnon olen saanut lähinnä peruskurssistani”, Kivinen arvelee.

Luennoilla on jokaiselle jotakin

Opetuspalkinto vihjaa, että Kivinen on onnistunut tavoitteessaan: opiskelijat todella ovat hänen kurssiensa keskiössä. Tenteistä on luovuttu, ja osaaminen näytetään ryhmätöiden, esseiden ja case-tehtävien avulla. Materiaalina Kivinen käyttää mahdollisuuksien mukaan opiskelijoita lähellä olevaa populaarikulttuuria, kuten elokuvia, sarjoja ja musiikkia. Peruskurssilla seurataan aina jotakin tv-sarjaa.

”Siitä näkee, miten eri asiat näyttäytyvät mediassa. Parin minuutin videopätkästä voi hyvin seurata parin tunnin keskustelu”, Kivinen kuvaa.

Luettu ja koettu siirretään talouden ja organisaatioiden konteksteihin. Opetusmenetelmiä vaihdellaan, jotta jokaiselle löytyisi kurssin aikana mielekkäitä tehtäviä. Opetus pohjautuu usein Kivisen omaan tutkimukseen.

”Lisäksi kiinnitän huomiota siihen, että perustelen valintani. Varsinkin, jos on ongelmia vaikka tiloissa tai ajankäytössä, selitän, mistä ne johtuvat. Haluan kertoa, että alkuperäinen ajatus ei ollut tämä”, Kivinen nauraa.

Opiskelijat taas arvostavat Kivisen omistautumista tehtävälleen.

”Nina tekee aina parhaansa auttaakseen erilaisissa ongelmatilanteissa”, Catharina Lindberg kertoo.

Avoimen yliopiston puolella Kivinen opettaa myös digitaalisia kursseja. Niissä hän on kohdannut uudenlaisia haasteita. Esimerkiksi oppimisympäristön turvallisuus on tärkeää, jotta opiskelijat uskaltavat haastaa itseään ja muita.

”On kiinnostavaa, kuinka verkossa rakennetaan turvallisia oppimisympäristöjä. Pohdin sekä sitä, kuinka turvallisuus toteutuu digitaalisissa oppimisympäristöissä että myös, mitä digitaalisuus voisi olla tuomassa tällä saralla”, Kivinen kuvaa.

Opetuksen tavasta riippumatta Kivinen haluaa olla mukana kouluttamassa humaaneja, luovia ja kriittisesti ajattelevia ekonomeja.

”Talous on ihmisten välistä tekemistä ja kohtaamisia. Ihmisläheisyyden ja ihmisten kohtaamisen pitäisi nousta vahvemmin esiin.”

Opiskelijaelämän kaikki puolet tutuiksi
Nina Kivinen toimi vuosia myös Merkantila Klubbenin kuraattorina. Opiskelijatoimintaan osallistuminen avarsi näkemyksiä ja muistutti siitä, että oma kurssi ei ole aina opiskelijoiden tärkeyslistan kärjessä.

”Kirjan äärellä ei opita kaikkea, vaan suuri osa kasvusta ja oppimisesta tapahtuu luokan ulkopuolella. Kuraattorina pääsi näkemään tämän ulkopuolisen: politiikan puhumisen aamuyön tunneilla, maailman parantamisen sekä opiskelijaelämään kuuluvan ystävyyden ja rakkauden.”

Siten kuraattorin tehtävä oli myös luottamuksenosoitus opiskelijoilta. Vaikka pesti päättyi vuonna 2015, positiivinen vaikutus ei ole kadonnut.

”Aika lähensi minua opiskelijoihin, ja he tulevat vieläkin usein keskustelemaan. Kaikkien opettajien pitäisi päästä toimimaan hetki kuraattorina”, Kivinen suosittelee.

Opiskelijoille Nina Kivinen toivottaa iloa ja rohkeutta niin opintoihin kuin niiden jälkeiseen elämään, vaikka nykyinen ilmapiiri onkin vakava ja tulevaisuus tuntuu usein epävarmalta.

”Toivoisin silti, että opiskelusta nautittaisiin! Kannattaa miettiä laajasti, mitä haluaa tehdä, tai jopa olla ajattelematta hyötynäkökulmaa ollenkaan. Jos kirjallisuustieteet, filosofia tai kielet kiinnostavat, niitä kannattaa opiskella. Ja sitten rohkeasti maailmalle!” Kivinen kehottaa.

Suomen Ekonomien vuodesta 1998 alkaen myöntämällä Opetuspalkinnolla tuetaan kauppatieteellisen koulutuksen kehittämistä. Palkinto myönnetään vuosittain kylterijärjestöjen esitysten pohjalta. Voittovarat, 6 000 euroa palkitulle henkilölle, myöntää kauppatieteellistä tutkimusta tukeva kaupallisten ja teknisten tieteiden tukisäätiö KAUTE. Lisäksi Suomen Ekonomit palkitsee voittaneen ehdotuksen tehneen järjestön 1 000 eurolla.


Teksti: Salla Salokanto
Kuva: Suvi Elo