Suomen Ekonomien koulutuspoliittinen edunvalvonta

Suomen Ekonomien koulutuspoliittinen edunvalvonta pyrkii pitämään yllä ekonomikoulutuksen arvoa ja arvostusta sekä valmistuneiden ekonomien osaamista. Kauppatieteellisten tutkintojen arvostus kumpuaa opiskelijoiden ja valmistuvien ekonomien osaamisesta sekä heidän kyvystään pitää osaamisensa ajantasaisena muuttuvassa ympäristössä. Ekonomikoulutuksen kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää toimia sekä koulutusjärjestelmän ja rakenteiden että koulutussisältöjen ja opetusmenetelmien kehittämiseksi.

 

Keskeisiin koulutuspoliittisiin linjoihimme voi tutustua lukemalla suuntaviivat. Suuntaviivoista löytyvät näkemyksemme siitä, mihin suuntaan kauppatieteellistä alaa ja korkeakoulutusjärjestelmää tulee Suomessa kehittää. Otamme usein kantaa ja annamme lausuntoja ajankohtaisista asioista sekä Akavalle että ministeriöille.


Toimimme koulutuspoliittisten tavoitteidensa edistämiseksi laajassa yhteistyössä esimerkiksi yliopistojen, opiskelijajärjestöjen, työmarkkinajärjestöjen ja poliittisten puolueiden sekä niiden alajärjestöjen kanssa. Lisäksi erittäin läheinen yhteistyökumppanimme on Suomen kauppatieteellisten yliopistoyksiköiden oma yhdistys, ABS.