Kunto vahvistaa elinvoimaa

Myönteiset tunteet laajentavat ajattelua ja asenteita, lisäävät tarkkaavaisuutta ja parantavat oppimista. Myönteisiä tunteita kokevat ihmiset asettavat itselleen korkeampia tavoitteita, onhan hyvällä mielellä ollessa helppo uskoa omiin kykyihin. Myönteisyys ei tarkoita väkisin ylläpidettyä positiivisuutta, vaan taitoa nähdä kaikissa asioissa mahdollisuudet.

Kyky ajatella uudella tavalla ja löytää ratkaisuja eteen tuleviin ongelmiin liittyy asenteeseen eli tapaan ajatella ja kohdata erilaiset tilanteet. Ajattelutapaa ja asennetta voi kehittää analysoimalla eri tilanteissa mihin voit vaikuttaa, mistä voit päättää ja mitkä asiat eivät ole sinun vaikutusmahdollisuuksiesi piirissä.

Fyysinen toimintakyky parantaa psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja sillä on yhteys itseluottamukseen. Säännöllisellä liikunnalla on suotuisia vaikutuksia mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. Fyysisesti aktiiviset ihmiset hallitsevat stressin paremmin kuin vähän liikkuvat. Liikunta parantaa mielialaa ja torjuu masennusta.

Tutustu työterveyslaitoksen Nyt laitetaan kroppa ja nuppi kuntoon -sivustoon.