Kurssikuvaus: Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot

Kurssin sisältö ja osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on kauppatieteiden opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantaminen. Opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia työyhteisön neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteita sekä omia vaikutusmahdollisuuksiaan niissä niin asiantuntijan kuin esimiehenkin roolissa. Opiskelija hallitsee kurssin suorittamisen jälkeen työlainsäädännön keskeiset kohdat ja osaa toimia työelämän neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteissa.

Opiskelija pystyy seuraamaan työelämäkysymyksiin liittyvää keskustelua. Kurssin käytyään opiskelija pystyy pohtimaan erilaisia uravaihtoehtoja ja itselle sopivinta urasuuntaa. Kurssin aikana opiskelija oppii käytännönläheisten case-tehtävien avulla, miten menestyä työnhakumarkkinoilla, työsopimus- ja palkkaneuvotteluissa.

Opiskelija saa myös toimintatapoja työelämän todellisiin tilanteisiin kokeilemalla case-tehtävässä esimiehen roolia työyhteisön tyypillisimmissä haasteissa. Opiskelija oppii myös ymmärtämään, millainen itse on ryhmässä.

Opetus

Kurssiopetus on osallistavaa ja vuorovaikutteista. Kurssilla työskennellään ryhmä- ja pariharjoitusten kautta, jotka kehittävät työelämälähtöisesti neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Kurssin järjestämismuoto

Kurssi järjestetään kaksipäiväisenä seminaarina, jonka aikana suoritetaan ryhmissä case-harjoituksia. Opiskelija saa ennakkomateriaalia case-tehtävien ratkomiseen ja peruskäsitteiden ymmärtämiseen.

Suoritustapa ja opintopisteiden määräytyminen

Kurssiopetus on osallistavaa ja vuorovaikutteista. Kurssin luennoilla työskennellään myös ryhmä- ja pariharjoitusten kautta, jotka kehittävät työelämälähtöisesti neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Lähiopetus 7,5 h x 2 päivää. Luennoilla läsnäolovelvollisuus. Opintojakso käsittää n. 27 h, joista 15 h lähiopetusta ja 12 h omatoimista työskentelyä. Kurssi järjestetään, kun yli 20 opiskelijaa on vahvistanut osallistumisensa seminaariin. Kursseja järjestetään korkeintaan joka toinen vuosi.

Seminaaripäivien ohjeellinen aikataulu

1. Seminaaripäivä 8:30-16:30

Suomen Ekonomit tarjoaa aamukahvit

Seminaari-info
Aamupäivä:
Ns. johtoryhmäharjoitus rekrytointipäätöksestä, jonka avulla käsitellään seuraavia teemoja:
• Miten erottautua työmarkkinoilla?
• Mistä tiedän, mihin sovellun?
• Miten kerron osaamisestani, vahvuuksistani ja kehittymiskohteistani menestyäkseni työnhaussa
• Mitä työhaastattelussa voidaan kysyä?
• Työelämän tietosuoja ja rekrytointiprosessin lainsäädännön keskeiset kohdat

Iltapäivä:
• Työsopimuksen sisältö
o työsopimus, muodot, työsopimustyypit
o työsopimuksen keskeinen sisältö
• Mitä palkalla saa? Miten neuvottelen palkkani?
• Työsopimus-/palkkaneuvotteluharjoitus pareittain

2. Seminaaripäivä klo 8:30-16:30

Suomen Ekonomit tarjoaa aamukahvit

Aamupäivä:
3 caseharjoitusta: "Ristiriitatilanteiden kohtaaminen työelämässä"
• Kuinka ongelmia ratkotaan esimiehenä (esim. ylikuormitus, poissaolot)
• Eväitä selvitä muutostilanteissa
• Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet, mistä saa tukea?

Iltapäivä:
Ekonomina työelämässä
• työmarkkinakentän ja neuvottelujärjestelmän yleiskatsaus
• Työttömyyden kohdatessa perusinfo
Minulle paras työelämä
• Mistä mielekäs työura koostuu ja miten itse voin siihen vaikuttaa?
• Millainen olen ryhmässä?
Työelämän joustot; vuorotteluvapaat, opintovapaat, työaikapankki

Ota yhteyttä

Kurssin käytännön asiat:
Asiantuntija, urapalvelut
Tiina Myöhänen-Astikainen
p. +358407471918 
tiina.myohanen-astikainen@ekonomit.fi