Kansainvälisen liiketoimintaosaamisen koulutus

"Käytäntö opettaa"- ajatus on sisäistetty Turun kauppatieteiden yksikössä, jossa opiskelijoille järjestyy mahdollisuus perustaa ja johtaa monikansallista yritystä jo aineopintovaiheessa. Yksikkö on hankkinut kansainvälisen liiketoiminnan opettamiseen tarkoitetun INTOPIA simulointimallin, mikä edesauttaa opetuksen kansainvälisen näkökulman toteutumista.

Yhden jakson kestävän kurssin aluksi paneudutaan kansainvälisen liiketoiminnan johtamisen keskeisiin teemoihin sekä käytössä olevaan INTOPIA simulointimalliin. Mallin avulla valitun toimialan logiikka sekä yrityksen ja markkinaympäristön toiminta eri markkina-alueilla havainnollistetaan opiskelijoille.

Alkuperehdytysten jälkeen kurssilaisista muodostetaan 3-4 hengen monikansallisten yritysten johtoryhmiä, joiden tehtävänä on rakentaa yritykselleen toimiva organisaatio sekä johtaa sitä kahdeksan tilikauden (=päätöksentekokierroksen) ajan. Yritys toimii korkean teknologian tuotteiden toimialalla, mutta voi päättää itse, operoiko mikropiireillä, tietokoneilla vai molemmilla.

Opiskelijoiden yritykset muodostavat B2B-markkinat, mikä kannustaa opiskelijoita liikeneuvottelujen käymiseen. Lisäksi yritykset toimivat kuluttajamarkkinoilla. Intensiivikurssin aikana opiskelijoiden yritykset kohtaavat 8 päätöksentekokierrosta, joille he saavat muun muassa tietoa markkina-alueiden olosuhteista, uuden toimialakatsauksen, Gazetten, minkä lisäksi he voivat käyttää maksullisia konsulttipalveluita. Päätöksentekokierroksen jälkeen yritys saa tuloslaskelma- ja tasetiedot sekä opettajien laatiman päättyneen tilikauden toiminnasta kertovan julkaisun, Gossipin.

Kurssin arvostelussa painottuvat yrityksen taloudelliset tunnusluvut ja tiimin työskentelyn ammattimaisuus. Kurssia on kiitelty sen käytännöllisyydestä, ammattimaisuudesta sekä intensiivisyydestä. Opiskelijoiden mielestä kurssi integroi hyvin liiketoiminnan eri osa-alueet kannustaen soveltamaan aiemmin opittua teoriatietoa.