Laadukas koulutus turvaa tulevaisuuden

Laadukas koulutus varmistaa jatkossakin Suomen menestyksen, mutta on myös yksilölle turva työmarkkinoilla. Korkeakoulutuksen laatu ja rahoitus on turvattava.

Korkeakoulujen profiloitumista omille vahvuusalueilleen on jatkettava ja yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintoja on kehitettävä erillisinä perustuen kummankin korkeakoulusektorin osaamistavoitteisiin ja vahvuuksiin.

Suomen Ekonomien ehdotukset hallitusohjelmaan:

  • Yliopistojen rahoitus on turvattava ja indeksikorotukset rahoitukseen on toteutettava täysimääräisenä
  • Korkeakoulutuksen määrällistä ja laadullista arviointia on kehitettävä vastaamaan paremmin tutkittuun työelämätarpeeseen ja korkeakoulujen profiloitumista vahvuusalueilleen on jatkettava
  • Yliopistojen rahoituksessa ja muussa ohjauksessa painotetaan nykyistä enemmän laadullisia kriteerejä.