Välineitä laadukkaaseen opetukseen

Suomen Ekonomit kannustaa kehittämään kauppatieteellisen alan opetusta ja esimerkiksi Suomen Ekonomien opetuspalkinnolla tukee kauppatieteellisen alan opetuksen kehittämistä. Opetuspalkinto-kilpailussa haetaan toimivia ja innovatiivisia käytänteitä, jotka voivat toimia esimerkkeinä hyvästä opetuksesta kaikille yliopistoille sekä olla toimintatapana uusinnettavissa.

Ota vinkkejä tai valmiita malleja opetuksen kehittämiseen

Tieteen ja käytännön yhdistäminen kauppatieteellisen osaamisen perustana

Haastava, työläs ja tutkimuskeskeinen syventävä kurssi, jota opiskelijat kehuvat yhdeksi parhaista. Kuulostaako mahdottomalta yhtälöltä? Helsingin kauppakorkeakoulun "Coordinations of Supply Chains"-kurssilla tässä on onnistuttu.

Kotikansainvälistyminen

Kansainvälisyyttä eikä yrittäjyyttä voi nykypäivän kauppatieteiden opinnoissa painottaa liikaa. Lappeenrannassa nämä kaksi käsitettä on onnistuneesti yhdistetty toimivaksi opintojaksoksi, jonka toteuttamiseen on alun perin saatu tukea kansainväliseen yrittäjyyteen liittyvästä IE-Scholars–verkostosta.

Kandidaatin tutkielman ohjausprosessi

Kandidaatin tutkielma on usein opiskelijan ensimmäinen tieteellinen tutkimustyö. Sen tekeminen tai ohjaaminen on harvoin vaivaton tai helppo prosessi, vaan siihen liittyy monia erilaisia haasteita: tutkielman valmistumisen venyminen, ohjauksen tason vaihtelu sekä ennen kaikkea systemaattisen prosessin puuttuminen. Vaasassa ongelmaan on keskitytty ja ratkaisukin on löytynyt!

Kansainvälisen liiketoimintaosaamisen koulutus

"Käytäntö opettaa"- ajatus on sisäistetty Turun kauppatieteiden yksikössä, jossa opiskelijoille järjestyy mahdollisuus perustaa ja johtaa monikansallista yritystä jo aineopintovaiheessa. Yksikkö on hankkinut kansainvälisen liiketoiminnan opettamiseen tarkoitetun INTOPIA simulointimallin, mikä edesauttaa opetuksen kansainvälisen näkökulman toteutumista.

Yritystoiminta ja tiimityöskentelytaidot

Ensimmäinen opiskeluvuosi on usein täynnä perusteorioiden opiskelua sekä massaluennoilla istumista. Työelämälähtöisyys ja käytäntö ovat usein kaukana näistä luentosaleista. Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa ensimmäisen vuoden opintoja vie lähemmäs käytäntöä kahdeksan kuukauden Yritystoiminta ja tiimityöskentelytaidot -opintojakso, jossa opiskelijat pääsevät solmimaan aitoja yrityskontakteja ja harjoittelemaan tiimityötaitoja tulevaisuuden varalle.

Vierihoitogradutyöskentelyä

Jokaisessa yliopistossa, jokaisessa yliopiston yksikössä sekä jokaisessa oppiaineessa on näitä. Ikiopiskelijoita. Heitä, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen Neuvostoliiton hajoamista. Kuinka saada nämä kokopäivätyötä tekevät, perheelliset aikuiset valmistumaan ja pois yliopiston nimiluetteloista?

Logistiikan perusteet

Suurelle opiskelijamassalle suunnatuilla perusopetusjaksoilla koetaan harvoin innostumisen ja käytännönläheisyyden tunteita. Tilanne on hankala paitsi opiskelijalle, myös luennoitsijalle. Kuinka saada satapäinen opiskelijamassa innostumaan aiheesta ja osallistumaan opetukseen?

Cultural and International Management

Neuvottelutaidot ja kulttuurien välinen ymmärrys ovat yhä suuremmassa roolissa kansainvälisessä liiketoiminnassa. Minkälaisia haasteita kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä voi kohdata? Entä tiiminrakentamisessa ja johtamisessa? Näitä teemoja käsittelee kiitelty ja kehuttu "Culture and International Management"-kurssi Turun kauppakorkeakoulussa.