Laadukas opetus – mistä se syntyy?

Opettajilla on perinteisesti ollut oikeus tutkia, mutta velvollisuus opettaa, Suomen Ekonomiliitto SEFEn koulutuspoliittinen asiamies Eeva Salmenpohja nostaa yliopistojen perusongelmaksi.

"Usein opettajilta ei vaadita minkäänlaisia pedagogisia taitoja. Akateemiselle uralle pätevöittää vain tieteellisten julkaisujen määrä. Panostukset opetustyöhön voivat jopa olla riski kun rakentaa akateemista CV:tään, koska opetustyötä ei aina arvoteta niin korkealle akateemisella uralla, Salmenpohja selventää.

SEFEn vuoden 2011 opetuspalkinnon saaja, Vaasan yliopiston johtamisen yksikön dosentti, tutkijatohtori Annika Tidström tunnistaa ongelman. Suurilta osin yliopiston toiminnan rahoitus perustuu opiskelijoidenvalmiiksi saamiin tutkintoihin, Tidström sanoo.

"Mielestäni yliopisto käsittää myös opiskelijat, ei vain tutkijat.Jos meillä on motivoituneita ja hyviä opiskelijoita, voimme saada myös motivoituneita ja hyviä jatko-opiskelijoita."

Siksi on tärkeää panostaa opetuksen laatuun, Tidström jatkaa. Opetustyö ja opiskelijat ovat antaneet Tidströmille paljon tutkijanakin vaikka hän kokee olevansa "opettajatyyppiä".

"Opimme yhdessä. Minulla on tapana esittää opiskelijoille kysymyksiä, ja heidän näkemyksensä ovat auttaneet minua tutkimustyössäni. Riippuu paljon siitä, miten opiskelijoihin suhtautuu. "

Tidström on panostanut opetustyöhönsä. SEFEn opetuspalkinnon hän sai kandidaatin tutkielmaprosessistaan, jonka hän on kehittänyt Tavoitteena opinnäyte -kurssiaan varten.

Tidström on saanut opiskelijoilta kurssistaan erinomaisia arvosanoja, keskimäärin parhaimman mahdollisen viisi. Vaasan yliopiston kauppatieteilijöiden ainejärjestö Warrantti ry:n koulutuspolitiikan vastaava Johanna Viitanen on kuullut muilta opiskelijoilta vain myönteisiä kommentteja Tidströmin kurssista. Niinpä hän ajatteli ehdottaa Tidströmin kurssia ja tutkielmaprosessia vuoden opetuspalkinnon saajaksi.

"Opiskelijoiden on hyvät tietää hyvissä ajoin kandidaattityönsä aikataulun. Silloin sekä opiskelijat että opettaja ovat motivoituneita. Tietysti opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet tulee samalla huomioida", Viitanen sanoo.

Tidström kehitti kandidaatin tutkielmaprosessin ja kurssin kahdesta syystä. Ensinnä kandidaattityö on ensimmäinen akateeminen tutkielma, joka herättää usein vahvoja tunteita. Silloin tarvitaan tukea ja kannustusta. Toiseksi tarvitaan systemaattisuutta tutkielmaprosessiin kuten välitavoitteita ja aikataulutusta.

Kandidaatin tutkielmaprosessissa opiskelijoilla on noin neljä kuukautta aikaa tehdä tutkielmansa. Valmiiden kandidaattitöiden määrä on Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä kasvanut Tidströmin mallin käyttöönoton jälkeen.

Opiskelijat saavat kurssin aikana myös vinkkejä gradun tekoon. Kurssilla käydään yhdessä läpi gradun rakenne ja sisältö.

"Ajatus on, että opiskelijat jatkavat saman aiheen parissa gradussa", Tidström kertoo.

Tidströmin opiskelijalähtöinen ohjaus ja innovatiivinen toteutustapa olivat vahvoja perusteita Tidströmin palkinnonsaannin takana. Lisäksi tutkielmaprosessin monistettavuus painoi vaakakupissa.Sen käyttöönotosta ovat kiinnostuneita niin Vaasan yliopiston muut yksiköt kuin muutkin yliopistot.

On tärkeää, että yliopistot ja yksiköt antavat opettajille hyvät lähtökohdat kehittää opetustaan, Salmenpohja toteaa.

Ota yhteyttä

Asiamies, koulutuspolitiikka

Suvi Eriksson

p. +358408488935

suvi.eriksson@ekonomit.fi