Mitä ja miten laadunarvioinnissa tutkitaan?

Vastavalmistuneiden palaute

  • Toteutetaan vuosittain jatkuvana seurantana (KTK ja KTM)
  • Tuottaa palautetta ja tietoa kauppatieteilijöiden koulutuksesta, osaamisesta, imagosta ja työllistymisestä
  • Muun muassa keskeisimmät taustat opiskelupaikan valintaan, opintojen ja tutkielmien ohjauksen laatu, kansainvälisyys, yritysyhteistyö, työllistymisväylät sekä näkemykset koulutuksen tuottamista työelämävalmiuksista.

Viisi vuotta työelämässä olleiden työllistymisseuranta

  • Toteutetaan 2-3 vuoden välein
  • Viisi vuotta aikaisemmin valmistuneiden kauppatieteiden maisterien työllistymisseuranta
  • Tuottaa tietoa myös näkemyksistä omasta osaamisesta suhteessa tarpeeseen työelämässä (yhteistyö Aarresaari-verkoston uraseurantahankkeen kanssa)

Kauppatieteiden tohtorien työllistymistutkimus

  • Toteutetaan 2-3 vuoden välein
  • Käsittelee Kauppatieteiden tohtorien työllistymistä tutkinnon suorittamisen jälkeen, sekä näkemyksiä tohtorinkoulutuksen sisällöistä (yhteistyö Aarresaari-verkoston uraseurantahankkeen kanssa)

Työnantaja- ja esimiespalaute ekonomien osaamisesta ja kilpailukyvystä työmarkkinoilla

  • Kerätään 2-3 vuoden välein
  • Kokonaisuutta täydennetään vaihtuvilla toimeksiantotutkimuksilla.

Ota yhteyttä

Tutkimuspäällikkö

Juha Oksanen

p. +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi