Finlands Ekonomernas litteraturpris

Finlands Ekonomers litteraturpris lyfter fram aktuella, meriterade finländska företagsböcker och målet är också att sporra alla att utveckla sig och sitt kunnande genom att läsa.

Detta är det enda priset i Finland som delas ut till en företagsbok och det delas ut vartannat år och är värd 30 000 euro (motsvarande Finlandia-priset).

Finlands Ekonomernas litteraturpris kan tilldelas ett verk som

  • behandlar utvecklingen av företagsverksamheten eller dess samhälleliga förutsättningar
  • stöder organisationerna i deras strävan att effektivera ledarskapet och affärsverksamheten
  • eller främjar den vetenskapliga forskningens koppling till praktisk tillämpning inom detta område.