Liukuva työaika

Liukuvalla työajalla tarkoitetaan sellaista järjestelyä, jossa työntekijä voi sovituissa rajoissa itse määrätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymisajankohdan. Työnantaja ei siis voi määrätä työntekijää käyttämään liukumaa. Suurimmalla osalla ylemmistä toimihenkilöistä on käytössä liukuva työaika.

Käyttöönotto edellyttää sopimusta

Liukuvan työajan käyttöönotto edellyttää työnantajan ja työntekijän sopimusta. Tällöin sovitaan työpaikan kiinteä työaika eli aika, jolloin kaikkien työntekijöiden tulee olla työpaikalla. Lisäksi on sovittava tulo- ja lähtöliukumarajat, jotka voivat olla pituudeltaan enintään kolme tuntia. Myös lepotaukojen sijoittamisesta sekä säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä on sovittava. Liukuma-ajan enimmäiskertymä voi olla enintään 40 tuntia (+40 tai - 40 tuntia).

Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia, että työajan ylitysten kertymää vähennetään työntekijälle annettavalla vapaa-ajalla. Myös liukuvan työajan järjestelmässä ylityöt on korvattava työaikalain mukaisesti. Liukuva työaika mahdollistaa lyhyet joustot työpäivän molemmissa päissä, mutta ei sulje pois ylitöiden kertymistä. Lisä- ja ylityöksi katsotaan työ, jota tehdään työnantajan määräyksestä työaikalain määrittelemän säännöllisen työajan lisäksi.

Työaikalaissa ei ole säännöstä, miten ylityö määräytyy liukuvassa työajassa. Tämän johdosta ylityön laskentatavasta olisi hyvä sopia liukuvan työajan käyttöönoton yhteydessä.