Innostava perusopetusjakso: Logistiikan perusteet

Suurelle opiskelijamassalle suunnatuilla perusopetusjaksoilla koetaan harvoin innostumisen ja käytännönläheisyyden tunteita. Tilanne on hankala paitsi opiskelijalle, myös luennoitsijalle. Kuinka saada satapäinen opiskelijamassa innostumaan aiheesta ja osallistumaan opetukseen?

Turun kauppakorkeakoulun Logistiikan perusteet–perusopetusjaksoa on opiskelijoiden suunnasta kehuttu muun muassa "mielenkiintoisten ja mukaansatempaavien luentojen" sekä "loistavien, käytännönläheisyyttä kurssille tuovien vierailijaluennoitsijoiden" ansiosta.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoille pakollisena peruskurssina suunnatun 3 opintopisteen opintojakson tarkoitus on antaa opiskelijalle ymmärrys keskeisistä logistiikan osa-alueista ja käsitteistä sekä yrityksen logistiikan vaikutuksesta sen muihin toimintoihin.

Erityinen huomio kurssilla kohdistuu teorian ja reaalimaailman kytkemiseen toisiinsa, minkä vuoksi vierailijaluennoitsijat ovat paitsi vahvan työkokemuksen omaavia logistiikan ammattilaisia, myös esiintymistaitoisia ja innostavia puhujia. Pyrkimyksenä on myös tarjota opiskelijoille todenmukainen käsitys logistiikasta pääainevaihtoehtona.

Kurssin arvosana perustuu tenttiin, jossa materiaalinsa tenttikirja, uusin logistiikkaselvitys sekä luentomateriaali. Kurssin vastuuhenkilöt seuraavat tarkasti opiskelijapalautetta, ja ovatkin reagoineet siihen esimerkiksi muuttamalla tenttikirjan varmistaen sen paremman saatavuuden opiskelijoille.