Lomat ja vapaat antavat breikin työntekoon 

Vuosilomalakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön. Vuosilomalain perusteella on oikeus lomaan. Jos työsuhteessa sovelletaan työ- tai virkaehtosopimusta, siinä voi olla vuosilomalaista poikkeavia määräyksiä lomaoikeuksista.

Lomarahan tai lomaltapaluurahan maksaminen eivät ole lakisääteisiä, vaan niiden
maksaminen perustuu työ- ja virkaehtosopimuksiin, työpaikkakohtaisiin sopimuksiin tai
työntekijän omaan työsopimukseen. Lomarahan tai lomaltapaluurahan maksaminen kannattaa tarkistaa soveltuvasta työehtosopimuksesta tai työnantajalta työsuhdetta solmittaessa.

Vapaata töistä voi saada myös opintovapaan (oikeus vuoden työskentelyn jälkeen) ja vuorotteluvapaan ajaksi. Vuosilomastaan voi myös säästää säästövapaita pidettäväksi varsinaista lomakautta myöhemmin.

Vuosilomasta lyhyesti:

  • Vuosiloman pituus määräytyy täysien lomanmääräytymiskuukausien mukaan.
  • Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta kertyy vuosilomaa enintään kuuden kuukauden ajalta.
  • Vuosilomaa ei voida antaa rahana.
  • Työnantajalla on oikeus määrätä vuosiloman aika lomakauden puitteissa.
  • Jos työntekijä sairastuu tai kokee tapaturman vuosilomalla, on loma siirrettävä hänen pyynnöstään myöhempään ajankohtaan kuuden päivän omavastuujakson jälkeen. Työntekijällä on kuitenkin oikeus 4 viikon lomaan.
  • Jos työntekijä sairastuu ennen vuosiloman alkamista, lomaa on siirrettävä työntekijän pyynnöstä ilman omavastuujaksoa.
  • Työntekijälle maksetaan loman ajalta normaali palkka.
  • Sen sijaan lomarahan ja lomaltapaluurahan maksaminen eivät ole lakisääteisiä, vaan perustuvat sopimukseen.
  • Jos työntekijällä on työsuhteen päättyessä kertyneitä, pitämättömiä vuosilomapäiviä, maksetaan ne lopputilin yhteydessä lomakorvauksena.

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.