Työssä matkustamisesta kuuluu korvaus

Matka-aika ei lähtökohtaisesti ole työaikalain mukaista työaikaa ellei matkaa itsessään pidetä työsuoristuksena. Toisaalta työnantaja ei voi edellyttää työntekijän käyttävän vapaa-aikaansa työhön liittyvään matkustamiseen.

Vaikka matka-aikaa ei korvata työaikalain perusteella, matka-ajasta voidaan maksaa korvauksia eri alojen työehtosopimusten tai työpaikkakohtaisten sopimusten perusteella. Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksissa on kirjattu niukasti työmatkustamisesta. Eri aloilla ja yrityksissä ja jopa saman eri yrityksen osastojen välillä käytännöt vaihtelevat.

Jos työaikalaki ja työehtosopimus eivät selkeästi kerro kuinka työmatkat korvataan, tulee säännöistä sopia itse työnantajan kanssa. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista kannattaa selvittää, sisältääkö uusi työ paljon matkustamista ja miten matkat korvataan.

Työpaikoilla on hyvä sopia yhdessä, kuinka matka-aika ja asiakastilaisuudet korvataan. Kannattaa sopia myös siitä, pitääkö työpaikalla olla heti aamusta, jos on tullut töistä myöhään illalla kotiin.

Ekonomit matkustavat paljon töissä

Suurin osa ekonomeista matkustaa työssään. Silloin tällöin sitä jaksaa, mutta matkustaminen on rasittavaa, jos pitkiä matkoja on kymmeniä vuodessa. Matka-aika ei ole vain korvauskysymys, vaan myös palautumiskysymys. Palautusajan suosituksen lennettäessä yli aikavyöhykkeiden voi tarkistaa matka-ajan rasituksen laskukaavasta.

Suomen Ekonomien Palkkatasotutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia Suomen Ekonomien jäsenistä ei saa työmatkoistaan korvausta tai korvaus on katsottu osaksi peruspalkkaa. Yli 80 prosenttia jäsenistä on matkustanut työasioissa omalla ajallaan.

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.

Ota yhteyttä:

Suomen Ekonomien asiamiehet

p. +358201299299 (vaihde)