Ekonomien matka-ajat kuuluu korvata

Työpaikoilla on hyvä sopia yhdessä siitä, kuinka työmatka-aika korvataan. Moni ekonomi on työehtosopimuksien ulkopuolella. Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksissa työmatkustaminen on kirjattu niukasti. Monien muiden henkilöstöryhmien työehtosopimuksissa on tarkkoja säännöksiä työssä matkustamisen korvauksista. Suomen Ekonomien mielestä myös ekonomeille kuuluu korvaus työssä matkustamisesta.

Vaikka matka-aikaa ei sellaisenaan korvata työaikalain perusteella, matka-ajasta voidaan maksaa korvauksia eri alojen työehtosopimusten tai työpaikkakohtaisten sopimusten perusteella. Eri aloilla ja yrityksissä ja jopa saman yrityksen eri osastojen välillä käytännöt vaihtelevat.

Ekonomit ahkeroivat pitkiä päiviä, ja työssä matkustaminen vapaa-ajalla lisää työn kuormittavuutta. Matka-aika ei ole vain korvauskysymys, vaan myös palautumiskysymys.

Työpaikoilla on hyvä sopia matka-ajan korvaamisen lisäksi muista työhyvinvoinnin kehittämisen käytännöistä matkatöissä. Kannattaa sopia esimerkiksi siitä, pitääkö työpaikalla olla heti aamusta, jos on tullut töistä kotiin myöhään illalla.

Alaisten ja esimiesten yhdessä sopimat pelisäännöt auttavat työntekijöitä jaksamaan ja viihtymään töissä, mutta ennen kaikkea organisaatiota menestymään ja houkuttelemaan parhaat osaajat. Esimiehellä on vastuu alaistensa jaksamisesta. Alaisella on vastuu siitä, että hän kertoo esimiehelleen, ellei työn kuormittavuus ole kohdillaan.

Ota yhteyttä:

Suomen Ekonomien asiamiehet

p. +358201299299 (vaihde)