Mitä on mentorointi?

Mentorointi kehittää sekä aktoria että mentoria. Kumpikin osapuoli oppii itsestään, osaamisestaan ja etenee kohti tavoitteitaan. 

Mentorointi on yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää aktorin (mentoroitava) ammatillista kasvua ja antaa mentorille mahdollisuus kehittää vuorovaikutustaitojaan, oppia uutta ja kokea auttamisen iloa.

Mentoroinnin ydin ovat aktorin ja mentorin väliset keskustelut, joiden aiheet vaihtelevat aktorin toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Mentorointi voi tapahtua kasvokkain tai virtuaalisesti.  

Mentoroinnin teemoja voivat olla esimerkiksi 

  • ammatillinen kehittyminen
  • uralla eteneminen
  • urasuunnitelmien selkeyttäminen 
  • itsetuntemuksen kasvattaminen
  • omien vahvuuksien tunnistaminen
  • työn ja muun elämän yhteensovittaminen
  • esihenkilö- ja johtamistyö
  • kansainväliset työtehtävät
  • yrittäjyys

 

Tutustu mentorointiohjelmaan

Tutustu pikamentorointiin

Tutustu opiskelijamentorointiin