Mentoroinnin ytimessä ovat keskustelut

Mentoroinnin ydin ovat aktorin ja mentorin väliset keskustelut. Keskustelujen aiheet vaihtelevat aktorin toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Oman osaamisen tunnistaminen, uran suuntaaminen, työn ja perheen yhteensovittaminen, kansainvälisyys, esimiestyö ja yrittäjyys ovat yleisiä teemoja.  

Mentorointimme tapahtuu kahden henkilön kesken tai pienryhmissä, joissa mentorilla on kaksi aktoria.

Aktorin vastuulla on pitää huolta tapaamisten sopimisesta ja kirjata keskustelujen anti mentorinsa kanssa sopimallaan tavalla.

Miten mentoroinnissa työskennellään?

 • Mentoroinnissa keskeinen työtapa on luottamuksellinen pari- tai pienryhmätyöskentely.
 • Pienryhmissä voi olla yksi mentori ja kaksi tai useampi aktori.
 • Mentorointi voi tapahtua kasvokkain tai virtuaalisesti.
 • Parit tai pienryhmät tapaavat yhdessä sopiminaan aikoina.
 • Mentorointiohjelmissa tapaamisia on noin kerran kuussa.
 • Pikamentoroinnissa kyse on tavallisesti yhdestä tai kahdesta keskustelusta.
 • Työskentelytapoja ovat pääasiassa keskustelut, yhdessä sovitut tehtävät, kirjallisuuteen tutustuminen ja verkostoituminen.

Tavallisimpia mentoroinnin aihealueita

 • Urasuunnitelmien selkiyttäminen
 • Itsetuntemuksen lisääminen
 • Vahvuuksien ja kehittymistarpeiden tunnistaminen
 • Työnhaun sparraaminen
 • Työelämään palaaminen, työn ja perheen yhteensovittaminen
 • Esimiehisyys
 • Verkostoituminen
 • Kansainvälisyys