Mentorskapet leder dig framåt

Mentorskapet utvecklar båda parterna. Vardera lär sig mer om sig själv, sitt kunnande och går vidare mot sina mål. Vi ordnar årligen ett flertal mentorskapsprogram både i huvudstadsregionen och på andra håll i Finland.  Vi ordnar också PopUp-mentorskap, Ekonomistuderande–ekonom-mentorskap och Snabbmentorskap.

Mentorskapsprogram för ekonomer

 • Mentorskapsprogrammet pågår vanligen ett år.
 • Helheten består av en inlednings- och en avslutningsträff och temamöten.
 • Tillställningarna kan också vara nätkurser.
 • Som arbetsredskap används en mentorskapsbok och mentorskapsmaterial på nätet. 
 • Programmets pris för adepten är 200 euro. För mentorn är det gratis.
   

PopUp-mentorskap

 • I PopUp-mentorskap kan ett enskilt adept–mentor-par eller en smågrupp starta enligt sin egen tidtabell.
 • Paret får stöd av nätcoaching som ger dem information och idéer att använda under mentorskapet.
 • Programmets pris för adepten är 100 euro. För mentorn är det gratis.

Ekonomistuderande–ekonom-mentorskap

 • Ekonomistuderande–ekonom-mentorskap ordnas vid flera universitet.
 • Vanligen ordnas programmet av kontaktpersonen för ekonomistuderande vid universitetet i samarbete med de lokala ekonom- och studerandeföreningarna eller universitetet. Fråga alltså din egen kontaktperson för ekonomistuderande om kommande program.
 • Ekonomistuderande–ekonom-mentorskapet är gratis för deltagarna.

Snabbmentorskap

Kunnandet växer genom att man delar med sig av det. Den erfarenhet du har samlat på dig är värdefull. Vill du dela med dig av dina erfarenheter till en annan ekonom?
Kom med i vårt expertnätverk. Du ger ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter förmedlas till någon av Finlands Ekonomers studerande- eller ekonommedlemmar som behöver tips och erfarenheter för sina egna karriärfunderingar. Du binder dig endast till 1–2 samtal eller möten och verkar som en snabbmentor.