Mentorskapsprogrammet

Vårt ettåriga mentorskapsprogram börjar två gånger per år. För närvarande ordnas Finlands Ekonomers mentorskapsprogram endast i huvudstadsregionen.

Mentorskapsprogrammet kostar 200 euro för adepten, medan mentorn kan delta kostnadsfritt (arvode betalas inte).

Till programmet hör ett omfattande introduktionspaket, webbaserat material och temamöten. Karriärcoacherna stöder duon under hela mentorskapet. På de gemensamma temamötena träffar du också andra mentorer och adepter.

ANMÄL DIG SOM ADEPT

ANMÄL DIG SOM MENTOR
 

Så här går mentorskapet till

LÄS OM ANDRAS ERFARENHETER AV PROGRAMMET

Har du frågor? Ta kontakt

Kurki Kristiina
Karriärcoach
p. +358503395647
LinkedIn -profil

Keskinen Taija
Karriärcoach
p. +35840747 5390
LinkedIn -profil