Neuvottele palkastasi osaavasti

Palkkaneuvotteluun pätevät samat periaatteet kuin neuvotteluihin yleensä. Hyvä valmistautuminen ja realistisesti mitoitettu palkkapyyntö ovat lähtökohtia onnistuneelle palkkaneuvottelulle. Osaavasti läpiviety palkkaneuvottelu antaa paremmat onnistumismahdollisuudet.

Muista palkkaneuvotteluissa

 • Neuvottelussa on kaksi tasavertaista neuvottelijaa - kuunnelkaa toistenne argumentteja.
 • Yritä saada työnantajasi vakuuttumaan ja ymmärtämään argumenttisi.
 • Mikäli näkemyksenne eroavat voimakkaasti, yritä löytää näkemystenne erot. Mikä voisi olla kompromissi? Neuvottelun lopputulos tulee olla molempien osapuolten hyväksyttävissä.
 • Mikäli neuvottelut eivät johda ratkaisuun, päätä keskustelu ja sovi mahdollinen uusi aika palkkaneuvottelulle.

Kuinka palkkaneuvottelu etenee?

 • Osoita, että olet valmistautunut ja että sinulla on hyvät tiedot.
 • Kuuntele mahdollisia vasta-argumentteja, kysele tarkennuksia ja keskustele.
 • Missä näkemyksenne eroavat? Onko kompromissi löydettävissä?
 • Mikä on työnantajan käsitys työpanoksestasi?
 • Pidä yksityisasiasi erillään palkkaneuvotteluista!

Aloita keskustelu

 • Käy läpi työpanostasi vuoden aikana.
 • Argumentoi selkeästi ja lyhyesti.
 • Käytä hyväksesi etukäteen valmistelemiasi muistiinpanoja.
 • Kuuntele työnantajasi kommentteja ja näkökohtia.
 • Päättele, oletteko samoilla linjoilla työnkuvastasi ja työpanoksestasi.

Kerro näkemyksesi

 • Kerro työstäsi ja omista tavoitteistasi.
 • Kuinka olet saavuttanut tavoitteesi ja kehittynyt työssäsi.
 • Kerro, kuinka kehittymisesi ja toimintasi on hyödyttänyt työnantajaasi. Kerro esimerkkejä konkreettisista toimista ja saavutuksista.

Perustele asiallisesti

 • Perustele viestisi asiallisesti, äläkä sekoita missään tapauksessa perusteluihin henkilökohtaista talouttasi.
 • Sen sijaan voit hyvin tuoda esiin kilpailevien yritysten ja toimialan vertailutietoa.

Kuuntele työnantajasi käsityksiä

 • Kuuntele työnantajasi käsityksiä työpanoksestasi.
 • Pyydä tarkennuksia ja kysy asioista, joita et ymmärrä.
 • Kiinnitä huomiota myös niihin asioihin, joita työnantaja ei kommentoi.
 • Jos olette työnantajasi kanssa tässä vaiheessa yksimielisiä toimenkuvastasi ja saavutuksistasi, esitä palkkavaatimuksesi. 
 • Jos ette pääse yhteisymmärrykseen, pyydä ehdotuksia, jotka edesauttavat palkkatavoitteesi saamista.

Palkkakeskustelun lopputulos

 • Lopputulos tulee kirjata tai todeta niin selvästi, ettei kumpikaan osapuoli jää siitä epätietoiseksi.
 • Älä hyväksy vastausta: "Katsotaan sitten myöhemmin". Sopikaa koska asiaan palataan.

Neuvottelujen jälkeen arvioi neuvottelu ja sen tulokset

 • Saavutitko tavoitteesi? Jos et, mikä oli syynä siihen?
 • Mitä näkökohtia työnantajasi painotti?
 • Mitä voisit tehdä paremmin ja toisin tulevissa palkkaneuvotteluissa?
 • Mitä tietoja sinulta puuttui neuvottelussa?
 • Säilytä muistiinpanosi.

Palkkakeskustelun jälkihoito

 • Saavutitko tavoitteesi?
 • Mikä meni hyvin, mikä huonosti?
 • Mitä voisit tehdä paremmin seuraavalla kerralla?
 • Säilytä muistiinpanosi!