Työssä kiinni muuttuvilla työurilla

Tulevaisuuden työurille mahtuu useita työpaikkoja, jopa eri ammatteja ja yhä useammin myös työttömyysjaksoja muutosten yhteydessä. Samalla työssäjaksamisen haasteet lisääntyvät ja taloudellinen paine pidentää työuria kasvaa.

Esitämme muutoksia jotka mahdollistavat työurien jatkumisen, uudelleentyöllistymisen, liikkuvuuden työelämässä sekä oman osaamisen kehittämisen jatkuvasti muuttuvilla työmarkkinoilla.

Suomen Ekonomien ehdotukset hallitusohjelmaan:

  • Työuran keskeytymistä ja työuralle paluuta on edistettävä mahdollistamalla osa-aikatyöskentelyä, edistämällä työkokeilun kaltaisia menettelytapoja, sekä väljentämällä osasairauspäivärahan ja osa-aikaeläkkeen ehtoja
  • Oman osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia työuralla on parannettava. Itse kustannetun ammattitaitoa kehittävän koulutuksen kustannusten on oltava verovähennyskelpoisia, työnantajan maksaman koulutuksen verotuskohtelua on selkeytettävä ja omaehtoisen kouluttautumisen on oltava mahdollista myös työttömyysaikana
  • TE-toimistoissa on taattava riittävä osaaminen ja resurssit korkeakoulutettujen työttömyyden ja työnhaun erityispiirteiden käsittelyyn sekä mahdollisuuksia käyttää yksityisesti tuotettujen henkilökohtaisten palveluiden käyttöä työnhakupalveluissa.