Tasa-arvoinen työelämä vaatii rohkeita tekoja

 • Miehet ottavat naisia enemmän haasteita vastaan töissä ja etenevät useammin esimies- ja johtotehtäviin.
 • Perhe on naisen uralle rasite. Miehen uraa taas perhe edistää. Myös lapsettomien naisten urakehitystä rasittaa "vauvan saanti -riski".
 • Asenteet haastavat naisen uran ja perheen ja työn yhdistämisen. Paljon töitä tekevä ja urallaan etenevä mies on "kova jätkä", mutta uraa ja pitkää päivää tekevä nainen on itsekäs. Milloin miesjohtajalta kysytään kuinka hän yhdistää työn ja perheen?
 • Naisekonomien keskipalkat yksityisellä sektorilla ovat noin 75 prosenttia miesekonomien keskipalkoista. Keskeisin palkkaeron selittäjä on miesten sijoittuminen naisia useammin vaativampiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin paremmin palkatuilla toimialoilla.
 • Naiset pyytävät usein alempia palkkoja ja nostavat harvemmin palkankorotustoiveensa puheeksi työpaikoillaan. Jo alku-uralla naisekonomin palkkapyyntö on likimain 500 euroa pienempi kuin miesekonomin.

Työelämän tasa-arvon tsekkauslista

Ekonominainen:

 • Uskallatko pyytää palkankorotusta?
 • Tartutko uusiin haasteisiin?
 • Kun sinulle tarjotaan ylennystä, tartutko siihen?
 • Kuinka teidän perheessä jaetaan vastuu lapsista ja kotitöistä?
 • Onko teidän perheessä keskusteltu kumman ura joustaa?
 • Luotatko omaan osaamiseesi ja muihin naisiin?
 • Onko sinun tapasi ainoa oikea ja onko sinusta vaihtoehtojen moninaisuus rikkaus?

Ekonomimies:

 • Oletteko teidän perheessä sopineet perhevapaiden pitämisestä? Onko oman osuutesi pitäminen perhevapaista teille itsestään selvyys?
 • Tiedätkö isän oikeutesi perhevapaiden pitämiseen?
 • Kuinka teidän perheessä jaetaan vastuu lapsista ja kotitöistä? Kuinka yhdistät työn ja perheen?
 • Onko teidän perheessä keskusteltu kumman ura joustaa?
 • Kumpi jää useimmin hoitamaan sairasta lasta kotiin?
 • Kannustatko kumppaniasi tarttumaan uusiin haasteisiin töissä?

Työnantaja ja esimies:

 • Annatko naisille ja miehille yhtälailla haasteita ja mahdollisuuksia?
 • Puhutaanko palkasta ja milloin siitä puhutaan? Kenelle ja millä perusteella palkankorotuksia annetaan?
 • Mahdollistaako työkulttuuri joustot työn ja muun elämän välillä?
 • Pohditko myös miten miesalaisesi yhdistää työn ja perheen?
 • Ovatko tasa-arvon työkalut, tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus, kunnossa ja hyödynnetäänkö niitä?

 

SEFEn tavoitteena on tasa-arvoinen työelämä

Perhevapaiden joustava käyttö

 • Perhevapaiden käytännöt pitää enemmän mahdollistaa perheen ja uran yhdistämistä kuin rajoittaa.

Vanhempainvapaalta paluun jälkisuoja

 • Jälkisuoja olisi vastaava korotettu irtisanomissuoja kuin raskaana oleville, koska työpaikan säilyminen perhevapaalta palatessa ei ole itsestään selvää.
 • Isän perhevapaista korvamerkittyä osuutta tulisi kasvattaa. Perhevapaiden tasaisempi jako tekee työ- ja perhe-elämästä tasa-arvoisempaa.

Joustava päivähoitojärjestelmä

 • Päivähoitomaksujen pitäisi perustua todellisiin tuntimääriin eikä kiinteään viikkotuntirajaan. Kiinteä viikkotuntiraja päivähoidon maksuluokissa jäykistää päivähoidon käytettävyyttä.

SEFEn naistenpäivän esityksiä Helsingissä: