Ekonomiopetussaavutuspalkinto 2005 Helsingin kauppakorkeakouluun

Ekonomiopetussaavutus-kilpailun teema vuonna 2005 oli Tiede ekonomiosaamisen perustana. Parhaaksi valittiin Helsingin kauppakorkeakoulun kurssi Coordination of Supply Chains, toimitusketjujen koordinointi. Kurssi kuului HKKK:n liiketoiminnan teknologian laitoksen kurssivalikoimaan. Kurssin kehittäjänä ja vastuullisena opettajana toimi yliassistentti Katariina Kemppainen. Kurssia esitti Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY.

Valintaraati arvioi kurssin edistävän analyyttistä ja kriittistä ajattelua sekä tuovan esiin teorian merkitystä käytännön mallintajana. Kurssin todettiin myös innostavan tutkimustyöhön ja valaisevan tieteen merkitystä laadukkaan opetuksen perustana.

Ota yhteyttä

Asiamies, koulutuspolitiikka

Suvi Eriksson

p. +358408488935

suvi.eriksson@ekonomit.fi