Ekonomiopetussaavutuspalkinto 2007 Turun kauppakorkeakouluun

Ekonomiopetussaavutus-kilpailun teema vuonna 2007 oli Ekonomin kulttuurintuntemus. Valinta kohdistui Turun kauppakorkeakoulun kurssiin "Culture and International Management". Kurssista vastasivat kulttuurienvälisten suhteiden dosentti Michael Berry Turun kauppakorkeakoulusta ja Werner Auer-Rizzi Johannes Kepler Universität Linzistä (Itävalta). Esityksen takana oli Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta.

Kurssi keskittyi esimiestyön kulttuurisiin puoliin ja ryhmänmuodostukseen sekä kulttuurienvälisen kommunikaation haasteisiin. Kurssin tavoitteena oli auttaa opiskelijaa kehittämään kykyä havaita, tulkita ja ilmaista kulttuurisia merkityksiä monikulttuurisessa liiketoimintaympäristössä. Opetusmetodin ydin olivat ryhmäkeskustelut, joissa 5-7 suomalaista ja ulkomaista opiskelijaa käsitteli annettuja aiheita ja avasi kielen merkityksiä oman kulttuurinsa näkökulmasta. Näin opittiin itsestä ja toisen kulttuurin edustajista. Lisäksi opiskelijat osallistuivat kaikille kurssilaisille yhteisiin harjoituksiin ja keskusteluihin, pitivät oppimispäiväkirjaa ja tutustuivat alan kirjallisuuteen.

Valintaraati piti kurssia opetustavaltaan poikkeavana. Kurssilla käytettiin yliopisto-opinnoille optimaalista opetusmetodia, joka on inspiroiva ja mukaansatempaava. Opetusmetodissa myös yhdistyivät hyvin käytäntö ja teoria.

Kurssin alussa painopiste oli kehittää ihmistenvälisiä ongelmanratkaisutaitoja, joita tarvitaan vaikeissa neuvottelutilanteissa. Kurssin edetessä havainnoitiin, kuinka kulttuuri vaikuttaa kommunikaatioon sekä esimiestyöhön ja johtamiseen, kun kyseessä ovat monikulttuuriset ihmissuhteet. Opiskelijavaihto-ohjelmat ovat luoneet yliopistoissa mahdollisuuksia monikulttuuriseen oppimiseen, mitä ei juurikaan ole hyödynnetty, vaan kulttuurien välisiä eroja pidetään itsestäänselvyyksinä. Yritysten kansainvälinen menestyminen edellyttää hyvää kilpailukykyä, ja sitä kasvattaa myös eri kulttuurien syvällinen ymmärtäminen.

Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan esitys "Culture and International Management" (pdf)

Ota yhteyttä

Asiamies, koulutuspolitiikka

Suvi Eriksson

p. +358408488935

suvi.eriksson@ekonomit.fi